O nas

Kim jesteśmy?

Grupa Muszkieterów jest największym europejskim zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców, które z sukcesem zarządza siecią ponad 3500 punktów handlowych i usługowych.

Czytaj więcej

Wartości

Grupa Muszkieterów, jako zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców działających w Europie, ma na celu podwyższanie standardu życia klientów, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz kreowanie warunków rozwoju dla właścicieli i akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Członkostwo w organizacjach

Polska Izba Handlu

Muszkieterowie dołączyli do Polskiej Izby Handlu w 2012 roku. Jest to Organizacja zrzeszająca ponad 30 000 podmiotów handlowych głównie z branży FMCG. Do jej głównych zadań należy przede wszystkim tworzenie dla swoich członków optymalnych warunków rozwoju i działania. Jako członek Polskiej Izby Handlu Grupa korzysta ze wsparcia ekspertów oraz uczestniczy w istotnych wydarzeniach z punktu widzenia rozwoju całego przedsiębiorstwa.

Konfederacja Lewiatan

Podobnie jak w przypadku Polskiej Izby Handlu Muszkieterowie dołączyli do PKPP Lewiatan w 2012 roku. Konfederacja zrzesza ponad 3 900 firm, które zatrudniają łącznie ponad 750 000 osób, co sprawia, że jest największą organizacją pracodawców prywatnych w Polsce. Konfederacja dba o przyjazne warunki dla rozwoju biznesu. Jednoznacznie opowiada się za rozwiązaniami, które wspierają wzrost gospodarczy i konkurencyjność firm. Przystępując do Konfederacji Grupa zyskała możliwość m. in. wpływania na biznesowe otoczenie.

POF

W 2011 roku Muszkieterowie przystąpili do Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Jej głównym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych. Dołączając do Organizacji Grupa Muszkieterów zyskała możliwość m. in. Wyrażania opinii w sprawach wszelkich unormowań odnoszących się do franczyzy.

Kongres Kobiet

W 2013 roku Grupa Muszkieterów dołączyła do Kongresu Kobiet – społecznej inicjatywy zrzeszającej osoby indywidualne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicielki biznesu. Muszkieterowie mając na uwadze rolę podejmowanych działań na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, przyłączyli się do Kongresu, by razem współtworzyć ideę oraz wspierać aktywność kobiet w różnych obszarach.

Struktura firmy

Zapoznaj się z naszą strukturą

Czytaj więcej