Muszkieterowie w Europie

Muszkieterowie w Europie

W 2021 r., przy uwzględnieniu wszystkich krajów, w których Grupa Muszkieterów prowadzi działalność, jej szyldy (Intermarché i Netto; Bricomarché, Bricorama, Brico Cash i BricoPrivé; Roady i Rapid Pare-Brise), nie wliczając stacji paliw, odnotowują wzrost na poziomie +1,8% oraz obroty wynoszące 35.282 mld euro (+7,2% i 45.277 mld euro ze stacjami paliw). Zakłady produkcyjne Agromousquetaires, odnotowują wzrost na poziomie +0,4% przy obrotach wynoszących 4.242 mld euro, z czego 888 milionów euro realizowane poza Grupą. Przy uwzględnieniu między innymi, sklepów, których Grupa jest partnerem we Francji metropolitalnej i poza jej granicami, obroty osiągnęły 40.547 mld euro bez stacji paliw oraz 50.542 mld euro przy uwzględnieniu stacji paliw. W roku normalizacji, następującym po pierwszym kryzysie sanitarnym, mając 3949 punktów sprzedaży i 3096 właścicieli sklepów, Muszkieterowie wzmocnili swoje fundamenty, przygotowując Grupę do wyzwań stojących przed handlem detalicznym w przyszłości.

Zdaniem Didier Duhaupand, prezesa Grupy Muszkieterów „W 2021 r. nasze szyldy kontynuowały ścieżkę wzrostów i osiągnęły wyniki potwierdzające zaufanie do naszego modelu. Te solidne fundamenty umożliwiają nam przyspieszenie transformacji oraz inwestycji związanych z wielkimi zmianami zachodzącymi w handlu: znalezienie rozwiązań na oczekiwania wynikające z siły nabywczej przy wzmocnieniu niskich cen, przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz działań związanych z e-commerce, rozwój zrównoważonej współpracy z naszymi dostawcami i partnerami, jeszcze większe uwzględnienie wyzwań społecznościowych i środowiskowych. Są to priorytety dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w Grupie Muszkieterów, w środowisku w którym musi obowiązywać sprawiedliwość podatkowa i legislacyjna, aby zachować zdrową konkurencje między różnymi formami handlu. Jest to dodatkowe wyzwanie stojące przed handlem fizycznym, który jak wiemy, odgrywa ważną rolę w animowaniu i rozwoju terenów, w których jesteśmy obecni.”   

Szyldy spożywcze: Intermarché i Netto

Na poziomie Grupy (Belgia, Francja, Polska, Portugalia), obroty Intermarché i Netto osiągnęły w 2021 r. 30.510 mld euro nie licząc stacji paliw (40.450 mld euro ze stacjami paliw). We Francji, udziały w rynku narastająco na koniec grudnia (FMCG świeże samoobsługa) dla tych dwóch szyldów spożywczych osiągnęły 16 pkt narastająco w roku łamanym (+0.3 pkt) z obrotem wynoszącym 27.281 mld euro bez stacji paliw (36.223 mld euro ze stacjami paliw). Szyld Intermarché jest coraz bardziej atrakcyjny na rynku : 108 944 dodatkowe gospodarstwa domowe robiące zakupy w tej sieci, co daje 15 milionów gospodarstw domowych wykonujących zakupy w Intermarché, stanowi to ponad połowę francuskich gospodarstw domowych. We Francji, wzrost obrotów Intermarché to +0,4 % bez stacji paliw i +6,8% ze stacjami paliw (26.018 mld euro bez stacji i 34.760 mld euro ze stacjami paliw). Netto realizuje obroty na poziomie 1.263 mld euro bez stacji paliw, co daje wzrost o +0,6%. Sieć jest wyposażona w 1725 punktów Drive i jest tym samym liderem rynku w tym kanale sprzedaży. Sieć przeszła też transformację swoich fizycznych placówek, które zapewniły dwie trzecie wzrostów w 2021 r. 219 punktów sprzedaży Intermarché funkcjonuje obecnie w koncepcie Fab Mag, natomiast 87 sklepów Netto w koncepcie POP, oba te koncepty przyczyniły się do wzrostu obrotów z metra kwadratowego. Wraz ze wzmocnieniem krótkich kanałów w ramach programu „Lokalni producenci” (ponad 4000 producentów-partnerów na koniec 2021 r.), Intermarché ma ugruntowaną pozycję lidera działającego na rynku lokalnym. Miniony rok był również symbolicznym czasem jeśli chodzi o transformację cyfrową i projekt „zdrowa żywność” ze względu na wdrożenie nowej usługi „ConsoMieux”, proponującej spersonalizowaną ocenę wartości odżywczych produktu w ramach aplikacji Intermarché, używanej obecnie przez 250 000 klientów sieci. Dynamika programu „zdrowa żywność” przyczyniła się do tego, że przez dwa lata dokonano transformacji ponad 1800 przepisów, zapewniając mniejsze użycie dodatków, tłuszczów, soli itp. Działania te wpisują się w założony cel jakim jest tańsza dystrybucja i niższe ceny sprzedaży na rzecz konsumenta.

Szyldy sieci Dom i Ogród: Bricomarché, Bricorama, Brico Cash i BricoPrivé.com

W Europie (Francja, Polska, Portugalia), szyldy sieci Dom i Ogród w Grupie Muszkieterów realizują obroty wynoszące 4.482 mld euro.

We Francji, w 2021 r., Bricomarché, Bricorama i Brico Cash zajmują pierwsze miejsce jeśli chodzi o sieć niezależnych przedsiębiorców. Te trzy szyldy realizują narastająco obroty na poziomie 3.415 mld euro, co stanowi wzrost o +7,4%. BricoPrivé.com wraz ze swoją marką własną Racetools zapewnia obrót rzędu 166 milionów euro.

We Francji, Bricomarché i Bricorama wprowadzają koncept NEC „Nowe doświadczenie klienta”, mający na celu wspieranie klientów w realizacji ich projektów, oferując spersonalizowane usługi, wielokanałowość i dostosowanie do danej strefy zasięgu. NEC funkcjonuje w ramach trzech formatów: dla sklepów o powierzchni przekraczającej 3000 m2 pod szyldem Bricorama, dla sklepów Bricomarché stanowiących najważniejszą część sieci oraz dla sklepów Bricorama w wielkich aglomeracjach miejskich w formacie zapewniającym klientom bliską lokalizację. Szyld Brico Cash odnotowuje progresję na poziomie +17,5%, zrealizowano 7 nowych otwarć, co daje na koniec 2021 r. 48 sklepów funkcjonujących pod tym szyldem. Poza granicami Francji, Bricomarché notuje wzrosty obrotów o +10,3% w Portugalii i o +17,1%   w Polsce.

Sieć motoryzacyjna: Roady i Rapid Pare-Brise

W 2021 r. we Francji, centra samochodowe Roady i centra usług realizujące serwis szyb samochodowych Rapid Pare-Brise, zrealizowały obroty wynoszące 263, 3 mln euro bez stacji paliw, jest to wzrost o +14,6%. Wraz ze stacjami paliw, obrót zrealizowany wynosi 307,6 mln euro, co daje wzrost o +17,1% (w stosunku do rynku na poziomie +14,9%). Szyld Rapid Pare-Brise odniósł wzrost o +9%, otwierając 50 nowych centrów.

Działalność tego sektora, drugi rok z rzędu została dotknięta pandemią COVID19, niemniej sieć ITM Motoryzacja dokonała pozytywnego odbicia rozwijając swoje szyldy oraz wprowadzając nową ofertę i usługi ukierunkowane na nowe rozwiązania (najem, rowery elektryczne, hulajnogi…), jak również przez zaproponowanie punktom sprzedaży nowych rozwiązań cyfrowych.

Zakłady produkcyjne Agromousquetaires: rok wyzwań z kryzysem sanitarnym w tle

Zakłady Agromousquetaires, będące dużym graczem w sektorze rolno-spożywczym we Francji, zrealizowały w 2021 r. obroty wynoszące 4.242 mld euro, co daje wzrost o +0,4 % w stosunku do 2020 r. 888 milionów euro obrotu zostało zrealizowane poza Grupą.

Zakłady produkcyjne podejmują wiele wyzwań takich jak identyfikowalność, zrównoważony rozwój, nowe oczekiwania żywieniowe konsumentów jak również wsparcie rolnictwa francuskiego w dobie transformacji rolnictwa. Wraz z 59 zakładami produkcyjnymi, mieszczącymi się na terenie Francji i funkcjonującymi w ramach sześciu kategorii, zakłady Agromousquetaires są ważnym narzędziem, przyczyniającym się do realizacji celów sieci Intermarché i Netto.

Polska

W Polsce Grupa Muszkieterów posiada dwa szyldy, Bricomarché i Intermarché odnotowujące wspólnie wzrost na poziome +11,3% bez stacji paliw i +13,9% ze stacjami paliw, z obrotami wynoszącymi odpowiednio 1.669 mld euro i 1.942 mld euro (przy kursie EUR/PLN: 4,57202). Wraz ze stacjami paliw, Bricomarché odnotowuje wzrost na poziomie +17,1%, a Intermarché +12% w stosunku do 2020 r. Bricomarché zyskuje 0.6 pkt. udziałów w rynku, co daje sieci udziały w rynku na poziomie 10.6% i zapewnia jej czwarte miejsce na podium w sektorze DIY. Udziały w rynku Intermarché rosną i osiągają 2.3%, sieć znajduje się w pierwszej dziesiątce graczy na rynku, na którym dochodzi do konsolidacji. Liczba sklepów dla poszczególnych szyldów wynosi 191 w przypadku Intermarché oraz 177 dla Bricomarché. Oba szyldy kontynuują prace w obrębie rozwiązań cyfrowych oraz plan remodelingu punktów sprzedaży. Bricomarché wdrożyło nową platformę marki    i otworzyło drugi magazyn logistyczny na południu kraju. Intermarché wzmocniło swoje pozycjonowanie cenowe i osiąga indeks cenowy, pozwalający sieci na zajęcie miejsca wśród najtańszych sieci na rynku.

Portugalia

W Portugali Grupa Muszkieterów prowadzi działalność pod szyldami Intermarché, Bricomarché oraz Roady i realizuje w 2021 r. ogólny wzrost na poziomie +1,9% bez stacji paliw i 9,6% ze stacjami paliw, z obrotami wynoszącymi odpowiednio 1.724 mld euro i 2.458 mld euro.

Wraz ze stacjami paliw, Intermarché odnotowuje wzrost na poziomie +9,56%, a Bricomarché +10% w stosunku do 2020 r., który był bardzo dobrym rokiem. Intermarché posiada 8,45% udziałów w rynku, a Bricomarché 15,5% udziałów w rynku. Liczba sklepów wynosząca 339, została zwiększona o 10 nowych punktów sprzedaży w 2021 r., 120 sklepów Intermarché wprowadziło nowy koncept, do Grupy Muszkieterów dołączyło 32 nowych przedsiębiorców. W przypadku Intermarché, marka PORSI pozycjonująca się jako „najtańsza na rynku marka własna”, zyskała ponad 800 produktów w 2021 r. osiągając tym samym 3300 pozycji asortymentowych, co zapewnia niemalże jedną czwartą obrotów szyldu. Bricomarché przyspiesza transformację, oferując swoim klientom rozwiązania w ramach wielokanałowości, skupiając się za każdym razem na powodzeniu projektów realizowanych przez klienta. Roady otworzyło pierwsze centrum samochodowe w nowym koncepcie w 2021 r., przyspieszono również korzystanie z komunikacji i narzędzi cyfrowych.

Tak jak w przypadku wszystkich krajów muszkieterskich, obniżenie kosztów dystrybucji, niezbędne do poprawy pozycjonowania cenowego, nabrało większego tempa i dotyczy wszystkich podejmowanych inicjatyw.

Belgia

Belgia liczy w 2021 r. 78 punktów sprzedaży (z czego połowa zostanie powiększona w ciągu trzech kolejnych lat) , Intermarché realizuje rekordowy obrót na poziomie 780 mln euro, co daje wzrost o +6,4% w stosunku do 2020 r. (na rynku odnotowującym recesję rzędu -4,3%). W przypadku udziałów w rynku, szyld rośnie o 0,18 pkt, do 2,83% na terenie kraju, wyrażając tym samym sukces sieci inwestujących w ceny. Obecnie, co drugi mieszkaniec Walonii jest klientem sieci (40% w 2015 r.), która stała się bardziej widoczna, również dzięki projektowi partnerskiemu nawiązanemu z kolarzami Intermarché – Wanty-Gobert.

IMMO Mousquetaires

W 2021 r., w Europie powstało 167.000 m2, z czego 126.000 m2 dotyczy Francji. Wśród tych 126.000 m2, sklepy spożywcze stanowią 49% otwarć, co daje 61.000 m2 w tym 35 nowych sklepów. Na Sieć Dom i Ogród przypada 50%, co daje 63.000 m2, w tym 8 nowych punktów sprzedaży. Dzięki 107.000 m2 z uzyskanym pozwoleniem na budowę w 2021 r., Grupa Muszkieterów jest liderem w tym zakresie w przypadku Sieci Dom i Ogród i plasuje się na drugim miejscu jeśli chodzi o Sieć spożywczą.

IMMO Mousquetaires kontynuuje również modernizację swoich lokalizacji poprzez wdrażanie paneli fotowoltaicznych z mocą produkcyjną wynoszącą 3MWc. IMMO Mousquetaires wykonało też bazy logistyczne w Brignoles, Roullet-Saint-Estèphe 2, Avion i Montbartier, które są zarządzane przez logistykę szyldów spożywczych. Nawiązano również strategiczne projekty partnerskie z dużymi firmami z sektora nieruchomości, aby w przyszłości lepiej pracować nad projektami mieszanymi.

Grupa Muszkieterów w liczbach (stan na 31.12.2021):

 • przy uwzględnieniu całego zakresu, sklepy działające i nie działające pod szyldem Muszkieterów, obroty Grupy w 2021 r. osiągnęły 50.542 mld euro przy uwzględnieniu stacji paliw
 • sklepy wszystkich szyldów Muszkieterów, we wszystkich krajach, to w 2021 r. 35.282 mld euro obrotów bez stacji paliw i 45.277 mld euro ze stacjami paliw
 • międzynarodowe projekty partnerskie w sektorze spożywczym i niespożywczym (przyłączeni/franczyzobiorcy) to 55 sklepów z obrotem na poziomie 783 mln euro.
 • Comptoirs de la Bio to 151 punktów sprzedaży z obrotem 311 mln euro, wzrost o +5.4%
 • 3096 niezależnych przedsiębiorców
 • 150 000 pracowników w całej Grupie Muszkieterów
 • 3949 punkty sprzedaży Muszkieterów w Europie, z czego 3160 we Francji i 789 w innych krajach (339 w Portugalii, 80 w Belgii, 368 w Polsce [+2 poza granicami Europy]).

 

 • 3 sieci:

Spożywcza (2 685 punktów sprzedaży)

Dom i Ogród (865 punktów sprzedaży)

Motoryzacyjna (399 punktów sprzedaży)

 •  7 szyldów:

Intermarché : 2383 punkty sprzedaży (1856 we Francji [1725 wyposażonych w usługę Drive], 258 w Portugalii, 191 w Polsce, 78 w Belgii);

Netto: 302 punkty sprzedaży we Francji;

Bricomarché : 692 punkty sprzedaży w Europie (468 sklepów we Francji, 47 w Portugalii, 177 w Polsce);

Brico Cash: 48 punktów sprzedaży we Francji;

Bricorama: 125 punktów sprzedaży we Francji (1 w Gruzji i 1 na Madagaskarze) ;

Roady: 148 centrów samochodowych (114 punktów sprzedaży we Francji i 34 w Portugalii)

Rapid Pare-Brise: 251 centrów (249 we Francji i 2 w Belgii)

 • 6 547 300 m2 powierzchni sprzedaży, czyli +0.8% vs. 2020 r.)
 • zakłady produkcyjne Agromousquetaires, realizują w 2021 r. 4.242 mld euro obrotu (w tym 888 mln euro poza Grupą), w 59 zakładach produkcyjnych, znajdujących się na terenie Francji.
 • w 2021 r. zakłady Agromousquetaires oraz szyldy spożywcze Grupy kupiły ponad 2.7 mld euro francuskich surowców rolnych (wino: 80 mln euro, jajka: 104 mln euro, produkty morza 169 mln euro, mleko 188 mln euro, drób 214 mln euro, zboża 230 mln euro, wieprzowina 455 mln euro, wołowina 566 mln euro, owoce i warzywa 700 mln euro)