Muszkieterowie w Europie

Muszkieterowie w Europie

W 2020 roku, szyldy należące do Grupy Muszkieterowie (Intermarché, Netto; Bricomarché, Bricorama, Brico Cash; Roady, Rapid Pare-Brise) odnotowały wzrost obrotów o +2,3% *. We wszystkich krajach ich obroty wyniosły 42,1 mld euro. Przychody pionu rolno-spożywczego na poziomie 4,2 mld euro zwiększyły całkowity obrót Grupy Muszkieterowie, który osiągnął w 2020 roku poziom 46,3 mld euro.

Grupa Muszkieterowie, posiadająca 3 969 punktów sprzedaży, kolejny już raz pokazała znaczenie niezależnego handlu spełniającego oczekiwania konsumentów w sposób jak najbardziej zbliżony do specyfiki poszczególnych obszarów. A to dzięki zaangażowaniu 3 072 przedsiębiorców i 150 000 pracowników.

 „Wyjątkowy rok 2020 był dla szyldów Grupy Muszkieterowie okresem bezprecedensowego przyspieszenia działań. Ponownie dowiedziono użyteczności społecznej sieci handlowych. W ciągu tego roku wiele prac zostało zintensyfikowanych, osiągając tempo, które jeszcze rok temu było nie do pomyślenia: imponujący postęp w zakresie e-commerce, silniejsze przywiązanie do handlu lokalnego oraz do wartości budowania bliskich relacji z klientem, rosnące wymagania w zakresie CSR, nowe oczekiwania dotyczące siły nabywczej… Na wszystkich tych obszarach, nie zapominając o umiejętności radzenia sobie z sytuacją epidemiologiczną, jakiej dowiodły nasze szyldy, przedsiębiorcy Grupy Muszkieterowie przyspieszyli prace rozpoczęte kilka lat temu, wykazując się elastycznością i solidarnością. Świadczy o tym wzrost udziałów w rynku naszych szyldów branży spożywczej oraz dom i ogród (+ 0,7 pkt w przypadku obu sieci). W 2021 roku będziemy wzmacniać te działania, odpowiadając możliwie jak najwierniej na oczekiwania konsumentów dotkniętych pandemią”, deklaruje Didier Duhaupand, Prezes Grupy Muszkieterowie.

Intermarché i Netto: wzrost zbudowany na fundamentach charakteryzujący się wahaniami zwiastującymi długofalowe zmiany

W skali całej Grupy (Belgia, Francja, Polska oraz Portugalia), szyldy Intermarché i Netto wypracowały w 2020 roku obroty na poziomie 37,8 mld euro.

We Francji, pod koniec grudnia udziały obu szyldów spożywczych w rynku FMCG oraz świeżych produktów działów samoobsługowych wyniosły łącznie 15,7 pkt w skali roku, notując wzrost o +0,7 pkt, a ich obroty kształtowały się na poziomie 33,9 mld euro.

We Francji, wzrost obrotów szyldu Intermarché wynosi +1,4%, co daje 32,5 mld euro. Szyld Netto w 2020 roku wciąż notuje wzrost we Francji, osiągając obroty na poziomie 1,4 mld euro, co oznacza przyrost o +7,3%.

Taki wzrost jest wynikiem działalności charakteryzującej się dużymi wahaniami na przestrzeni roku (w marcu zanotowano progresję na poziomie +20,8%), jak również znaczną zmiennością w zależności od formatów, która pokazuje istotne znaczenie aspektu bliskości dla efektywności handlowej (Express:   + 22,8%; Contact: +1,4%; Super: +1,2%; Hiper: -0,4%). Inny element kształtujący wynik związany z zachowaniami konsumenckimi w obliczu pandemii to wzrost średniego koszyka, a także spadek ruchu w sklepie czy liczby paragonów.

Ponadto, determinujące było tu przyspieszenie rozwoju usługi e-commerce. Dzięki sieci 1 495 punktów drive Intermarché jedynej w swoim rodzaju we Francji udział w rynku Drive wyniósł 10,2% (źródło: Nielsen), a obrót  w sektorze e-commerce przekroczył miliard euro. Rozwój sposobów dostawy umożliwił również dotarcie do nowej grupy klientów.

Agromousquetaires: ponownie dowodzi znaczenia swoich działań

Agromousquetaires, ważny uczestnik sektora rolno-spożywczego we Francji, zanotował w 2020 roku obrót na poziomie 4,2 mld euro, co oznacza wzrost o +2,3% w porównaniu z 2019 rokiem. Posiadając 59 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na obszarze Francji, struktura Agromousquetaires wpływa na niezależność Muszkieterów, jak i na ich zaangażowanie na poziomie regionalnym, opierające się na codziennej współpracy z francuskimi przedsiębiorcami.

W 2020 roku zakład produkcyjny „Celluloses de Brocéliande” (Ploërmel, Morbihan) uruchomił 5 linii produkujących maseczki chirurgiczne oraz maski FFP2.

Bricomarché, Bricorama i Brico Cash: lepiej dostosowana oferta i formaty

W Europie trzy szyldy Muszkieterów Sieci Dom i Ogród notują obrót na poziomie 3,97 mld euro.

We Francji, Bricomarché, Bricorama oraz Brico Cash stanowią pierwszą sieć w sąsiedztwie zrzeszającą niezależnych przedsiębiorców. Podczas gdy epizod związany z pierwszą izolacją sanitarną był wyjątkowo nieprzychylny dla tych trzech szyldów, wychodzenie z izolacji zagrało na ich korzyść. Obrót szyldów wyniósł łącznie 3,2 mld euro, co stanowiło wzrost o +11% w 2020 roku, szczególnie dzięki działom ogród i dekoracje. Udział w rynku trzech szyldów wyniósł 15,10% na koniec 2020 roku, co stanowi wzrost o +0,7 pkt vs 2019 r. 

Rozwój usług e-commerce i drive również przyczynił się do osiągnięcia takich wyników. Nabycie w tym roku  udziałów w BricoPrivé.com pokazało gotowość na transformację w zakresie wielokanałowości oraz rozwój kompetencji związanych z digitalizacją. Obrót BricoPrivé.com wyniósł w 2020 roku 187 mln euro, notując w ostatnim kwartale bezprecedensowy wzrost na poziomie +68%.

Ponadto, zgodnie z założeniami, kontynuowana jest sprzedaż sklepów szyldu Bricorama niezależnym przedsiębiorcom.

Na arenie międzynarodowej, podobnie jak we Francji, szyld Bricomarché skorzystał z zachowań konsumenckich i zanotował jeszcze większy wzrost obrotów (+13,3% w Polsce oraz +20,8% w Portugalii).

Roady i Rapid Pare-Brise: trudny rok dla usług motoryzacyjnych

Szyld Roady, posiadający 144 centra samochodowe w Europie, z czego 111 we Francji, zrealizował w 2020 roku obroty w wysokości 210,3 mln euro. Oznacza to spadek o -12,6% w przypadku Roady we Francji oraz -9,1% w Portugalii. Natomiast szyld Rapid Pare-Brise notuje spadek na poziomie -28%.

Zarówno oba okresy izolacji, jak i warunki pogodowe, silnie wpłynęły na szyldy usług motoryzacyjnych, których wyniki mimo wszystko utrzymują się powyżej wyników rynkowych w okresie ostatnich trzech lat.

Immo Mousquetaires: rozwój dostosowany do możliwości

Pod banderą Immo Mousquetaires, w 2020 roku otwarto blisko 167 730 m2 w Europie, co odpowiada 73 punktom sprzedaży, z czego 123 716 m2 we Francji. W kraju tym 62%, czyli 76 661m2, dotyczy Sieci Spożywczej, natomiast 46 7322 Sieci Dom i Ogród.

Grupa Muszkieterowie w liczbach (na dzień 31.12.2020 r.):

 • 46,3 mld euro obrotu (łącznie ze stacjami paliw)
 • 3 072 niezależnych przedsiębiorców
 • 150 000 pracowników
 • 3 969 punktów sprzedaży w Europie, w tym 3 193 we Francji oraz 776 za granicą (330 w Portugalii, 78 w Belgii, 368 w Polsce)
 • 3 sieci:
  Sieć Spożywcza (2 671 punktów sprzedaży)
  Sieć Dom i Ogród (855 punktów sprzedaży)
  Sieć Usług Motoryzacyjnych (443 punkty sprzedaży)
 • 7 szyldów:
  Intermarché: 2 369 punktów sprzedaży (1 840 we Francji, 254 w Portugalii, 197 w Polsce, 78 w Belgii)
  Netto: 302 punkty sprzedaży we Francji
  Bricomarché:  679 punktów sprzedaży w Europie (465 we Francji, 43 w Portugalii, 171 w Polsce)
  Brico Cash: 41 punktów sprzedaży we Francji
  Bricorama: 135 punktów sprzedaży  we Francji (oraz 1 w Gruzji)
  Roady: 144 centra samochodowe (111 we Francji oraz 33 w Portugalii)
  Rapid Pare-Brise:  299 centrów (297 we Francji i 2 w Belgii)
 • Agromousquetaires: 59 zakładów produkcyjnych, 4,2 mld euro obrotów
 • 6 497 659 m² powierzchni sprzedaży, czyli +0,6% vs 2019 r.