Wartości i zobowiązania Grupy Muszkieterów

Wartości i zobowiązania Grupy Muszkieterów

Przedsiębiorcy należący do Grupy Muszkieterowie zawsze pozostają blisko Ciebie i podejmują liczne inicjatywy. Ich główny cel: oferować klientom produkty wysokiej jakości w jak najlepszych cenach, dbając przy tym o kwestie związane z łańcuchem dostaw i podejmując konkretne działania na rzecz środowiska.

Bliskość

Lokalność i budowanie trwałych relacji są dla nas najważniejsze. Muszkieterowie angażują się w liczne działania na rzecz lokalnych społeczności i aktywnie uczestniczą w życiu miast i miasteczek, w których żyją i pracują. Przekonani o ogromnym znaczeniu więzi społecznych, dbają o budowanie bliskich relacji z klientami, wspierają lokalne stowarzyszenia, a także zawsze troszczą się o swoich pracowników.  Naszych przedsiębiorców łączą trwałe relacje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz lokalnymi producentami.

Współzależność i solidarność

Naszą działalność opieramy na współzależności i solidarności. Przedsiębiorcy są nie tylko właścicielami swoich punktów sprzedaży, ale również współtwórcami Grupy Muszkieterów. Współzależni i solidarni, poświęcają oni dobrowolnie dwa dni w tygodniu na działania na rzecz wspólnej struktury: jest to tak zwana funkcja „tiers temps”, bardzo ważna dla Muszkieterów i będąca unikalnym rozwiązaniem w świecie handlu detalicznego.   

Ten dwutorowy model funkcjonowania jest jednym z kluczy naszego sukcesu. Dzięki takiemu sposobowi zarządzania, każdy przedsiębiorca wnosi do Grupy swoje pomysły, swoją osobowość i inicjatywy, a także może czerpać z doświadczenia innych.

Dzięki łączeniu zasobów oraz stałym dyskusjom i wymianie doświadczeń, właściciele punktów sprzedaży nie tylko rozwijają swoje własne firmy, ale przyczyniają się również do sukcesu całej struktury.   

Odważne działania i przedsiębiorczość

Wspieramy ducha przedsiębiorczości. Właściciele punktów sprzedaży działających pod szyldami Grupy Muszkieterów to niezależni przedsiębiorcy, którzy z wielkim zaangażowaniem i wiarą w sukces zainwestowali w swoją przyszłość. Dzięki solidarności, która charakteryzuje naszą grupę od 1969 roku, w swoich przedsięwzięciach mogą oni liczyć na wsparcie wszystkich jej członków. Dziś Grupa jednoczy już ponad 3000 przedsiębiorców, którzy prowadzą punkty sprzedaży we Francji, ale również w Polsce, Belgii i Portugalii.

Każdego roku Muszkieterowie wspierają ponad 200 nowych przedsiębiorców w zakładaniu swoich firm. Nowi członkowie nie tylko zostają odpowiednio przeszkoleni, ale mogą liczyć na pomoc i wsparcie Grupy na każdym etapie swojej ścieżki kariery.