Polityka prywatności

Polityka prywatności

ITM Polska sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz danych zgromadzonych w dossier rekrutacyjnym (administracyjnym i finansowym), jest ITM Polska Spółka z o.o., ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052836, REGON 632239507, NIP 7780000892 (dalej określany jako „Administrator”);

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wspólnika lub pracownika spółki wchodzącej w skład Grupy Muszkieterów, prowadzącej sklep pod szyldem Intermarche lub Bricomarche, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Dodatkowo Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, przetwarzane będą również w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego ma marketingu towarów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w celu wysyłki newslettera.

3. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób – poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres email: franczyza@muszkieterowie.pl lub przekazanie korespondencyjnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „Dane osobowe. Rekrutacja franczyzobiorców”.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla realizacji celów określonych powyżej oraz inni administratorzy danych przetwarzających dane we własnym imieniu. Twoje dane mogą być udostępnione innym spółkom z Grupy Muszkieterów, tj. SCA PR POLSKA sp. z o.o. [KRS 0000044594], MGI POLSKA sp. z o.o. [KRS 0000045995], IMMO MUSZKIETEROWIE POLSKA sp. z o.o. [KRS 0000182664] oraz należącemu do Grupy Muszkieterów stowarzyszeniu prawa francuskiego pn. Union des Mousquetaires z siedzibą we Francji w celu prowadzenia przez te podmioty postępowania rekrutacyjnego na wspólnika lub pracownika spółki wchodzącej w skład Grupy Muszkieterów, w celach statystycznych i archiwalnych.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na wspólnika lub pracownika spółki wchodzącej w skład Grupy Muszkieterów oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć z ww. postępowania, nie dłużej jednak niż do cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu własnych towarów i usług przetwarzane będą do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu dot. przetwarzania danych.  

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiadasz także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Swoje prawa możesz realizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres email: franczyza@muszkieterowie.pl, lub iod@muszkieterowie.pl lub przekazanie korespondencyjnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „Dane osobowe. Rekrutacja franczyzobiorców”.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do Twojej osoby oraz wysyłki newslettera.

9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@muszkieterowie.pl.