Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Grupa Muszkieterów świadoma swego oddziaływania na środowisko naturalne, deklaruje podjęcie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wszelkich starań, zmierzających do realizowania przyjętej misji środowiskowej.

Priorytetowym celem Grupy Muszkieterów w zakresie polityki środowiskowej jest stworzenie programów, sposobów i działań umożliwiających prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska.
Główny cel Polityki Środowiskowej naszej firmy, jakim jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w procesie realizacji usługi, realizowany jest poprzez cele cząstkowe:

  • rozwijanie poprzez prowadzenie szkoleń poziomu świadomości ekologicznej kadry kierowniczej i pracowników, a także promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku i zachęcanie pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację,
  • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną,
  • ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska w stosunku do dostawców oraz w miarę możliwości ich egzekwowanie przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych,
  • wykorzystywanie nowych dostępnych technik, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście.

Grupa Muszkieterów deklaruje:

  • przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska,
  • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne,
  • sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez stałą kontrolę aspektów środowiskowych,
  • udostępnianie klientom, akcjonariuszom oraz pracownikom i innym stronom zainteresowanym informacji na temat swojej działalności proekologicznej.

Jesteśmy przekonani, że realizacja celów Polityki Środowiskowej służąca wypełnianiu naszej misji, przyczyni się do umocnienia wysokiej pozycji rynkowej i dobrego imienia przedsiębiorstwa, jeszcze bardziej zwiększy naszą wiarygodność w oczach partnerów, a przede wszystkim spotęguje satysfakcję i zadowolenie klienta, który nabywając nasz wyrób, kojarzył go będzie z firmą potrafiącą pogodzić najwyższą jakość z dbałością o środowisko naturalne.

Dodano: 15 grudnia 2015
Podziel się na: