Współpraca z samorządem

Współpraca z samorządem

Od początku działalności Grupa Muszkieterów współpracuje z samorządami. Działając globalnie, Muszkieterowie pragną, aby lokalne społeczności mogły rozwijać się razem z nimi. W ten sposób starają się odpowiadać na potrzebę realizacji rozmaitych zadań z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

Nadrzędnym celem, który przyświeca Grupie Muszkieterów, jest zaspokajanie potrzeb zakupowych klientów i mieszkańców miejscowości, w których funkcjonują sklepy Intermarché i Bricomarché. Dzięki kooperacji z gminami, strony mogą osiągać wspólne cele i sprawiać, że kolejne sklepy Muszkieterów będą lokalizowane w miejscach, w których są najbardziej potrzebne.

Lokalnie znaczy lepiej

Uruchomienie placówki handlowej Intermarché lub/i Bricomarché w konkretnym miejscu niesie ze sobą wiele korzyści dla lokalnych społeczności, tj.:

  • wyższe dochody z podatków od osób prawnych i nieruchomości (każdy sklep jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która zarejestrowana jest w miejscowych urzędach),
  • nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców,
  • możliwość rozwoju dla lokalnych producentów i dostawców (piekarni, mleczarni, ubojni itp.),
  • rozbudowę lokalnej infrastruktury,
  • możliwość uczestniczenia w dedykowanych lokalnie akcjach prospołecznych realizowanych przez Grupę i Fundację Muszkieterów,
  • kreowanie wizerunku gminy przyjaznej inwestorom.

Nie ma większego bogactwa niż człowiek

Muszkieterów łączy nie tylko wspólna działalność handlowa, ale także liczne inicjatywy dobroczynne i prospołeczne w miejscowościach, w których prowadzą swoje przedsiębiorstwa. W 2002 roku wzorem swoich francuskich kolegów, polscy przedsiębiorcy powołali Fundację Muszkieterów, która podejmuje liczne aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Działania prowadzone przez Grupę i Fundację Muszkieterów to m.in.:

  • budowa placów zabaw,
  • bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat,
  • udział w zbiórkach żywności.