Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Grupa Muszkieterów jest największym europejskim zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców, które z sukcesem zarządza siecią prawie 4000 punktów handlowych i usługowych.

Unikatowy model biznesowy Grupy Muszkieterów polega na nieustannej, dwustronnej współpracy pomiędzy właścicielami punktów sprzedaży, a ekspertami pracującymi na co dzień w głównej siedzibie firmy. W przeciwieństwie do zintegrowanych grup, w których dystrybutor narzuca swoje strategiczne i handlowe decyzje, Grupa Muszkieterów opiera się na zasadzie współzależności. W ten sposób utrwalona zostaje organizacja „bliska ludziom” – każdy franczyzobiorca jest jednocześnie planistą wyznaczającym kierunek działania całej sieci oraz zarządzającym swoim własnym przedsiębiorstwem/sklepem. Jest to podstawowe założenie odróżniające Muszkieterów od pozostałych sieci franczyzowych. Tutaj każdy postępuje w myśl zasady Alexandra Dumasa: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Z szacunkiem do siebie. Z korzyścią dla klientów

Historia Muszkieterów sięga lat 60. XX wieku, kiedy to grupa francuskich kupców zdecydowała się połączyć swoje siły, aby w ramach zrzeszenia niezależnych przedsiębiorców budować przyszłość handlu i wspólnie działać na rzecz i dla dobra konsumentów.

Dziś po ponad 50 latach zasady, które im wtedy przyświecały, nieustannie sprawdzają się w działaniach Muszkieterów, a postawione cele są aktualne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Co więcej, wartości takie jak: korzystne ceny, bliskość klienta, własna inicjatywa oraz współzależność stały się źródłem budowania przewagi konkurencyjnej.

Działamy, by inni mieli lepiej

Świat się zmienia, a Grupa Muszkieterów razem z nim. Wyrazem tej ewolucji są spójna strategia oraz zbiór norm, które regulują podstawowe zagadnienia w kwestii zrównoważonego rozwoju, lokalnego zaangażowania i solidarności społecznej. W każdej z tych dziedzin Grupa Muszkieterów stawia sobie konkretne cele, które rygorystycznie kontroluje i komunikuje w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej.