Backgrounder Jak zostać Muszkieterem 2022

Backgrounder Jak zostać Muszkieterem 2022

MODEL WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ MUSZKIETERÓW

Początki Grupy Muszkieterów sięgają 1969 roku, kiedy francuski przedsiębiorca Jean-Pierre Le Roch, podjął decyzję o utworzeniu Grupy, która będzie posiadać własne zakłady produkcyjne. Jean-Pierre Le Roch zjednoczył wokół siebie 92 niezależnych handlowców pod szyldem EX, przemianowanym niedługo potem na Intermarché. W 1979 roku powstał szyld Bricomarché, w 1982 roku – Stationmarché (obecnie Roady), w 2001 roku Netto, w 2011 roku – Brico Cash, a w 2018 roku do Grupy Muszkieterów dołączyły marki Bricorama i Rapid Pare-Brise.

Właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché, których nazywa się Muszkieterami, od początku stawiają czoła monopolowi światowych marek i wielkim przemysłowcom. Postawili na małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalne produkty oraz niskie ceny. Członkowie Grupy wyznają zasadę, że niezależność jest najlepszym modelem ekonomicznym.

Grupa Muszkieterów rozwija w Polsce sieci sklepów Intermarché oraz Bricomarché, w oparciu o unikalny model współpracy, stwarzając coraz większej liczbie przedsiębiorczych Polaków możliwość zrealizowania marzenia o własnej firmie. Obecnie zrzeszenie tworzy blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców, którzy zarządzają około 370 supermarketami spożywczymi oraz typu „dom i ogród”. Grupa Muszkieterów znajduje się wśród 10 największych sieci handlowych w Polsce i jest zarazem największą pod względem obrotów organizacją franczyzową w tym segmencie rynku.

JAK ZOSTAĆ MUSZKIETEREM?

CELE REKRUTACJI

· Zgodnie z polityką rozwoju oraz aby zastąpić właścicieli, którzy odchodzą na emeryturę, Grupa Muszkieterów rekrutuje co roku nowych przedsiębiorców dla swoich 2 szyldów w Polsce.

· Grupa szuka przede wszystkim przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować swój czas, pieniądze i nie boją się ryzyka. Kandydaci powinni mieć cechy przedsiębiorcy, umiejętności w zakresie relacji z klientem, predyspozycje do zarządzania oraz kompetencje organizacyjne i menedżerskie, aby umiejętnie zarządzać zespołem: motywować, delegować zadania, kontrolować…

· Kandydaci powinni także podzielać wartości Muszkieterów: solidarność właścicieli i zaangażowanie w życie Grupy.

RÓŻNORODNOŚĆ PROFILI TO NASZ WYRÓŻNIK

· Właściciele tworzący Grupę Muszkieterów reprezentują bardzo różnorodne profile zawodowe. Wśród członków Grupy są oczywiście tacy, którzy pracowali już w handlu detalicznym czy w handlu ogólnie. Można tu również znaleźć bardziej nietypowe profile zawodowe: byłych rzemieślników, księgowych, bankowców, nauczycieli czy też pracowników administracji państwowej.

· Ta różnorodność stanowi bogactwo Grupy Muszkieterów. Grupa stawia w pierwszej kolejności na kompetencje ogólnobiznesowe, a później na umiejętności, które można nabyć w trakcie szkolenia. Różnorodność to niezaprzeczalnie czynnik gwarantujący dynamiczny rozwój, zachęcający do rywalizacji, kreatywności i innowacyjności.

PROCES REKRUTACJI

ΠAPLIKACJA KANDYDATA

 1 ROZMOWA TELEFONICZNA (DZIAŁ FRANCZYZY)

Ž 1 SPOTKANIE

 SPOTKANIE INFORMACYJNE

 3-DNIOWY STAŻ W SKLEPIE

‘ 2 SPOTKANIE

’ OSTATECZNA DECYZJA O AKCEPTACJI KANDYDATA = PRZYSTĄPIENIE DO KOMISJI ZEZWOLEŃ

 

1. KONTAKT

Pierwszy kontakt kandydatów z Grupą Muszkieterów może mieć miejsce podczas wydarzeń branżowych, spotkań z właścicielami czy dzięki reklamom oraz formularzom zgłoszeniowym dostępnym na stronach internetowych: www.muszkieterowie.pl, www.bricomarche.pl oraz www.franchising.pl.

 

2. ROZMOWA TELEFONICZNA

Wstępem do procesu, po aplikacji kandydata, jest rozmowa telefoniczna realizowana przez Dział Franczyzy. Zainteresowany otrzymuje dostęp do Portalu Kandydata, za pośrednictwem którego odbywa się wymiana informacji, danych i niezbędnej dokumentacji.

 

3. PIERWSZE SPOTKANIE

Na pierwszym spotkaniu, które prowadzone jest przez właścicieli sklepów, poruszony zostaje temat doświadczenia zawodowego kandydata, badane są kompetencje i motywacja. W przypadku pary kandydatów taka rozmowa pozwala się dowiedzieć, czy para się uzupełnia.

 

4. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Tego dnia kandydat poznaje dokładniej Grupę, swoje przyszłe zadania oraz szyld, który wybrał. Na spotkaniu informacyjnym kandydat dowiaduje się także najważniejszych informacji dot. Grupy Muszkieterów i sieci, pod której marką pragnie otworzyć sklep, oraz poznaje odpowiedni dla rodzaju sklepu koncept handlowy.

 

5. STAŻ W PUNKCIE SPRZEDAŻY

Przez 3 dni kandydat ma okazję poznać „życie codzienne” właściciela danego sklepu.

 

6. DRUGIE SPOTKANIE

Podczas tego spotkania poruszane są między innymi wszystkie sprawy finansowe oraz kwestia dopasowania profilu kandydata do właściwego formatu sklepu. Omawiany jest staż. Jest to również doskonała okazja do podsumowania przebiegu procesu rekrutacji oraz weryfikacji przygotowania do Komisji zezwoleń.

 

7. KOMISJA ZEZWOLEŃ

Komisja zezwoleń, złożona co najmniej z 5 członków reprezentujących właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, rozpatruje zgłoszone kandydatury. Jej decyzje są suwerenne: przyjęcie do Grupy, przesunięcie decyzji na późniejszy termin w celu uzupełnienia dokumentacji, odroczenie (na okres 3 lub 6 miesięcy, roku albo 5 lat) lub ostateczna odmowa. Jedynie decyzja o odroczeniu jest uzasadniana kandydatowi i wyjaśniana regionowi/krajowi, z którego kandydat pochodzi. Sformalizowaniem przyjęcia do Grupy jest podpisanie przez wybranych kandydatów Karty członkowskiej.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA W GRUPIE MUSZKIETERÓW

Grupa Muszkieterów oferuje wszechstronne wsparcie zarówno nowo przystępującym członkom, jak i tym działającym już w ramach jej struktur. Nowi przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na pomoc w uzyskaniu źródeł finansowania inwestycji, w wyborze lokalizacji sklepu i opracowaniu jego projektu, a także pomoc w doborze wyposażenia, budowie placówki oraz przygotowaniu sklepu do otwarcia. Przedsiębiorcy będący już członkami Grupy otrzymują z kolei wsparcie i ułatwienia w prowadzeniu firmy, w tym dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej, logistyki oraz systemu informatycznego, wsparcie w zakresie marketingu i PR. Jedną z kluczowych korzyści prowadzenia biznesu w ramach Grupy Muszkieterów jest bezpieczeństwo wynikające z obecności w stabilnej i zorganizowanej strukturze handlowej, a także perspektywa członkostwa w Grupie w charakterze współwłaściciela jej majątku, do czego przedsiębiorca może nabywać prawo po dwóch latach prowadzenia biznesu.

Uwzględniając rodzinny i społeczny charakter przedsiębiorstwa oraz dając członkom możliwość samorealizacji na polu zawodowym i osobistym, model realizowany przez Muszkieterów jest jedynym tego typu funkcjonującym w Polsce. Bazuje on na dwóch kluczowych zasadach: niezależności oraz współdecydowaniu o przyszłości organizacji. Każdy właściciel supermarketu Intermarché i Bricomarché spełnia bowiem podwójną funkcję kierowniczą: jest niezależnym szefem zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa oraz pełni funkcję zarządczą w ramach Grupy, odpowiadając za jeden z obszarów działania struktur centralnych (np. handel). Tym samym przedsiębiorcy mają wpływ na kształtowanie polityki Grupy oraz wyznaczanie kierunków jej rozwoju. Jednocześnie pozwala im to na wymianę wiedzy i doświadczenia między sobą.

Ponadto zgodnie z ideałami Muszkieterów zapisanymi w Karcie Muszkieterów członkowie Grupy podejmują działania dobroczynne na rzecz społeczności lokalnych.

NOWE FORMY WSPÓŁPRACY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 2020 roku Grupa Muszkieterów zaproponowała przedsiębiorcom nowe formuły współpracy z sieciami Intermarché i Bricomarché. Trzy, nowe elastyczne modele partnerstw (Wspólne zakupy, Partnerstwo i Przyłączenie pod wspólny znak) gwarantują właścicielom sklepów zachowanie niezależności oraz samodzielnego podejmowania decyzji związanych z przyszłością prowadzonego biznesu. Warunkiem nawiązania współpracy jest prowadzenie sklepu spożywczego lub budowlanego w dowolnym mieście w Polsce. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących zarówno pojedyncze punkty handlowe, jak i całe sieci.

W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, Grupa Muszkieterów proponuje rozmaite, elastyczne formy współpracy, które zapewniają właścicielom sklepów zachowanie niezależności biznesowej oraz dostosowany do ich indywidualnych potrzeb pakiet wsparcia. Muszkieterowie oferują prostą formę skoncentrowaną na usprawnieniu logistyki – wówczas właściciel sklepu zyskuje dostęp do towarów z magazynu centralnego Grupy bez konieczności oznaczenia sklepu logotypem Intermarché czy Bricomarché. Bliższa forma współpracy wiąże się m.in. z regularnymi akcjami handlowymi i marketingowymi, w tym otrzymywaniem gazetek reklamowych Muszkieterów, a także oznaczeniem jako Sklep Partnerski wybranej sieci (z jednoczesnym zachowaniem własnej nazwy sklepu). Kolejny możliwy etap zakłada dostęp do know how Grupy, badań potencjału rynku czy wprowadzenie wizualizacji charakterystycznej dla standardowych sklepów Intermarché lub Bricomarché.

Pierwszym przedsiębiorcą, który dołączył do Grupy Muszkieterów na nowych zasadach współpracy Sklepu Partnerskiego sieci Bricomarché, jest właścicielka sklepu typu „dom i ogród” w Łasku w województwie łódzkim, działająca na lokalnym rynku od 21 lat jako Metalbud. W ramach partnerstwa handlowego sklep został dodatkowo oznaczony szyldem Partnera Bricomarché, a jego właścicielka może korzystać z efektu skali, dzięki działalności w ramach Grupy.

Z kolei przykładami sklepów, które zostały Przyłączone Pod Wspólny Znak są dwa supermarkety sieci Intermarché w Tarnowie oraz po jednej placówce w Zbylitowskiej Górze i Tarnowcu. Wszystkie sklepy prowadzi ten sam przedsiębiorca, a wcześniej działały one pod konkurencyjnym szyldem.

Film o koncepcji Grupy Muszkieterów i procedurze rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.youtube.com/GrupaMuszkieterow

Dodano: 24 lutego 2022
Podziel się na: