Oferty pracy

Nasze oferty pracy kierujemy zarówno do osób z doświadczeniem zawodowym jak i tych, które są na początku ścieżki kariery.

I etap: Selekcja nadesłanych aplikacji

Na tym etapie dokonywana jest analiza otrzymanych dokumentów aplikacyjnych oraz selekcja kandydatów odpowiadających kryteriom zawartym w danej ofercie pracy. Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na pierwsze spotkanie rekrutacyjne.

II etap: Spotkanie rekrutacyjne

W umówionym wcześniej terminie specjaliści z Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich spotykają się wybranymi osobami, aby zweryfikować dane zawarte w aplikacji oraz umiejętności i kompetencje oczekiwane na danym stanowisku. W przypadku niektórych stanowisk, przeprowadzane są dodatkowe testy. Kandydat ma natomiast okazję do poznania firmy i ogólnych zasad jej funkcjonowania oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących oferty pracy. Po zakończeniu wszystkich rozmów zostaje podjęta decyzja o zakwalifikowaniu kilku osób do kolejnego etapu rekrutacji.

III etap: Spotkanie z przyszłym przełożonym

Spotkania na tym etapie rekrutacji  prowadzone są przy udziale przyszłego przełożonego. Weryfikuje on szczegółowo najważniejsze kompetencje oraz ocenia rolę jaką nowy pracownik może przyjąć w zespole. Kandydat ma możliwość dokładnego zapoznania się przyszłymi zadaniami na stanowisku pracy i zadać dodatkowe pytania o interesujące go zagadnienia.

IV etap: Wybór kandydata i złożenie oferty

Po przeprowadzeniu spotkań rekrutacyjnych, wybranemu kandydatowi zostaje przedstawiona oferta zatrudnienia. Pozostali kandydaci zostają powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną o podjętej decyzji w terminie do dwóch tygodni od zakończenia ostatniego etapu rekrutacji.