Warunki przystąpienia

Warunki przystąpienia

  • Akceptacja zasad funkcjonowania w Grupie, które zostały zapisane w Karcie Muszkietera.
  • Gotowość do prowadzenia własnego, rodzinnego przedsiębiorstwa (preferujemy pary/małżeństwa).
  • Preferowany wiek min. 25 lat.
  • Wkład finansowy w wysokości minimum 400 tys. złotych lub 20% wartości całej inwestycji. Jest to kapitał własny, który od początku pracuje na wyniki prowadzonej działalności.
  • Ukończenie pięciomiesięcznego szkolenia teoretyczno-praktycznego.
  • Gotowość do ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania.
  • Akceptacja umowy gwarantującej franczyzobiorcy 10-letnią współpracę z możliwością jej przedłużenia.