7 korzyści współpracy z Grupą Muszkieterów

7 korzyści współpracy z Grupą Muszkieterów

Pomoc Grupy Muszkieterów obejmuje wszystkie etapy prowadzące do otwarcia punktu sprzedaży oraz szerokie wsparcie w bieżącej działalności.

  • 1. Wiarygodność wynikająca z doświadczenia. Grupa Muszkieterów jest największym zrzeszeniem przedsiębiorców w Europie i liczy ponad 3101 członków rozwijających swoją działalność na terenie Francji, Belgii, Portugalii i Polski. Rozpoczynając współpracę z Grupą Muszkieterów, franczyzobiorcy zyskują rzetelnego i wiarygodnego partnera z bogatą tradycją i wielkimi możliwościami biznesowymi. Przystępując do Muszkieterów, franczyzobiorcy zyskują dostęp do unikatowego, efektywnego systemu prowadzenia biznesu.
  • 2. Możliwość rozwoju osobistego. Nieustanna edukacja jest niezbędna, by osiągać sukcesy, dlatego wszyscy Muszkieterowie regularnie uczestniczą w warsztatach rozwijających ich umiejętności zawodowe oraz dedykowanych szkoleniach, po to, aby ich biznes rozwijał się szybciej i dynamiczniej.
  • 3. Branże DIY i FMCG dostarczają stale nowych możliwości. Współpraca z Muszkieterami, dzięki niesłabnącej popularności sklepów typu DIY (do it yourself) oraz tych oferujących dobra szybkozbywalne (FMCG) to gwarancja powodzenia zawodowego oraz konkretnego zysku.
  • 4. Współdecydowanie o kierunkach rozwoju całej Grupy. Każdy franczyzobiorca nie tylko decyduje o kierunkach rozwoju swojej placówki handlowej, ale również ma istotny wpływ na działalność całej sieci, pełniąc funkcje zarządcze w centrali Grupy.
  • 5.Strategiczne wsparcie w prowadzeniu biznesu. Nowi przedsiębiorcy mogą liczyć między innymi na: pomoc w uzyskaniu źródeł finansowania inwestycji, pomoc w wyborze lokalizacji sklepu, wsparcie w opracowaniu projektu, budowie placówki, a także w doborze wyposażenia oraz przygotowaniu sklepu do otwarcia. Przedsiębiorcy będący już członkami Grupy otrzymują wsparcie i ułatwienia w prowadzeniu firmy – w tym dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej, logistyki oraz systemu informatycznego, a także pomoc z zakresu marketingu, reklamy i public relations.
  • 6. Działalność prospołeczna. Idea CSR (Corporate Social Responsibility) wpisana jest na stałe w strategię realizowaną przez Grupę Muszkieterów. Każdy przedsiębiorca, przystępując do Grupy, akceptuje Kartę Muszkietera stanowiącą zbiór zasad i wartości, wśród których znajduje się m.in. gotowość zostania aktywnym członkiem społeczności lokalnej, reagującym na jej potrzeby.
  • 7. Przejrzystość finansowa. Wkład finansowy, który wnosi przedsiębiorca przystępujący do Grupy Muszkieterów, jest jego kapitałem własnym, od początku pracującym na wyniki prowadzonej przez niego spółki (nie jest to w żadnym wypadku opłata licencyjna lub też inna forma opłaty na rzecz Grupy).