Wyjątkowy model współpracy

Wyjątkowy model współpracy

Unikatowy model współpracy realizowany przez Grupę Muszkieterów to jedna z najlepszych dróg do założenia własnej firmy i wysokich zarobków. Wszystko dzięki sprawdzonej koncepcji biznesowej, współdecydowaniu o kierunkach działania firmy oraz potencjałowi branż, w których działają Muszkieterowie.

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 300 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Uwzględniając ogromny potencjał polskiego rynku, Grupa dynamicznie się rozwija i planuje kolejne otwarcia na terenie wszystkich województw – głównie w małych i średnich miejscowościach.

Naszą działalność opieramy na współzależności i solidarności. Przedsiębiorcy są nie tylko właścicielami swoich punktów sprzedaży, ale również współtwórcami Grupy Muszkieterów. Współzależni i solidarni, poświęcają oni dobrowolnie dwa dni w tygodniu na działania na rzecz wspólnej struktury: jest to tak zwana funkcja „tiers temps”, bardzo ważna dla Muszkieterów i będąca unikalnym rozwiązaniem w świecie handlu detalicznego.   

Ten dwutorowy model funkcjonowania jest jednym z kluczy naszego sukcesu. Dzięki takiemu sposobowi zarządzania każdy przedsiębiorca wnosi do Grupy swoje pomysły, swoją osobowość i inicjatywy, a także może czerpać z doświadczenia innych.

Dzięki łączeniu zasobów oraz stałym dyskusjom i wymianie doświadczeń właściciele punktów sprzedaży nie tylko rozwijają swoje własne firmy, ale przyczyniają się również do sukcesu całej struktury.   

To oznacza, że każdy franczyzobiorca nie tylko współdecyduje o kierunku działania w swoim sklepie, ale również ma aktywny wpływ na działalność całej sieci. Muszkieterowie każdego dnia i w każdej chwili realizują ideę Alexandra Dumasa: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Muszkieterów łączy nie tylko wspólna działalność handlowa, ale także kodeks zasad etycznych.

Dowiedz się więcej.