Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Grupa Muszkieterów ma świadomość, jak ważne w profesjach związanych z handlem jest doświadczenie zdobyte w praktyce. Aby mieć realny wpływ na kształcenie przyszłych pracowników, Grupa Muszkieterów przyjęła model zakładający bliską współpracę środowiska biznesowego z uczelniami.

Efektem umowy partnerskiej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu jest m.in. pierwsze w Polsce Laboratorium Marketingowego Wsparcia Procesów Innowacyjnych (tzw. Shop Lab), które od marca 2017 r. służy studentom. Laboratorium wyposażone zostało w sprzęt i meble umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących zachowań konsumentów w przestrzeni wewnątrzsklepowej. Ponadto, eksperci Grupy Muszkieterów przeprowadzili serię wykładów otwartych pod wspólnym tytułem „Nowoczesne metody zarządzania w handlu”. Ich tematyka objęła praktyczne aspekty e-commerce, public relations, logistyki, marketingu, negocjacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa Muszkieterów wspiera przyszłych handlowców także poprzez oferowanie możliwości odbycia praktyk we wszystkich działach firmy. Przez trzy miesiące i pod okiem specjalistów, studenci mogą zdobywać wiedzę praktyczną związaną funkcjonowaniem branży handlowej.