WALNE ZGROMADZENIE GRUPY MUSZKIETERÓW WYBRAŁO THIERRY’EGO COTILLARDA NA PREZESA SPÓŁKI LES MOUSQUETAIRES

WALNE ZGROMADZENIE GRUPY MUSZKIETERÓW WYBRAŁO THIERRY’EGO COTILLARDA NA PREZESA SPÓŁKI LES MOUSQUETAIRES

We wtorek, 24 stycznia 2023 r., odbyło się Walne Zgromadzenie właścicieli sklepów będących wspólnikami Grupy Muszkieterów. Podczas obrad wybrano nowego prezesa Spółki Les Mousquetaires (SLM), naczelnego organu Grupy we Francji. Został nim Thierry Cotillard, stanowisko objął z dniem 24 stycznia br.

Thierry Cotillard został zatrudniony w Grupie Muszkieterów w 1999 r.  Na początku zajmował się rozwojem szyldu Intermarché we Włoszech. W kolejnych latach (2002-2004) był sekretarzem generalnym Regionu Środkowy-Zachód we Francji, a potem (2005-2007) sekretarzem generalnym szyldu Vêtimarché.

W 2007 r. został przedsiębiorcą w Grupie Muszkieterów, by w kolejnym roku otworzyć swój pierwszy punkt sprzedaży. Jednocześnie od 2012 do 2015 roku pracował na rzecz wszystkich Muszkieterów w dziale Ofert Intermarché, a w latach 2014-2015 był współzarządzającym największą centralą zakupową we Francji INCAA.

W kwietniu 2015 r. został powołany na prezesa zarządu szyldów Intermarché i Netto, funkcję tę piastował do listopada 2020 r. W tym okresie szyld Intermarché unowocześnił swoje koncepty, ofertę, wizerunek i stał się liderem wzrostów, zyskując dodatkowe 1,5 punktu udziałów w rynku francuskim.

Dzisiaj Thierry Cotillard jest przedsiębiorcą prowadzącym trzy punkty sprzedaży Intermarché w Issy-les-Moulineaux  i w Boulogne-Billancourt, posiada też udziały w sklepach Bricoramy w Boulogne-Billancourt oraz w Sèvres (sieć Bricorama została przejęta przez Grupę Muszkieterów w 2018 r.).

Przez ostatnie dwa lata Thierry Cotillard poświęcił się zarządzaniu i rozwojowi swoich przedsiębiorstw, zaangażował się również w projekty społeczne, takie jak utworzenie w 2020 roku szkoły Collège Citoyen de France, której jest współzałożycielem.

W czerwcu 2021 r. został prezesem PERIFEM, stowarzyszenia zajmującego się kwestiami technicznymi na rzecz handlu, specjalizującego się w szczególności w sprawach związanych z wyzwaniami energetycznymi (które zainicjowało certyfikaty energetyczne wdrożone w sektorze handlu detalicznego w czerwcu 2021 r.). W związku z nominacją, chcąc w pełni zaangażować się w nowe obowiązki, ustąpi z funkcji prezesa stowarzyszenia.

Wobec galopującej inflacji oraz kryzysu na wielu polach (ekonomicznym, sanitarnym, społecznym, energetycznym i środowiskowym), Thierry Cotillard przedstawił wspólnikom Grupy wyzwania i niezbędne elementy transformacji dla trzech sieci wchodzących w skład Grupy (spożywcza, dom i ogród oraz motoryzacyjna):

Wyraźne skupienie się na niskich cenach i niskich kosztach: od czasów powstania, Grupa Muszkieterów stawia sobie za cel zapewnienie jak najniższych cen i bycie coraz bardziej konkurencyjnym na wszystkich zajmowanych rynkach. Realizacja tego założenia opiera się na jeszcze większym zaangażowaniu Muszkieterów w kontrolowanie i obniżanie kosztów dystrybucji oraz  podejmowaniu odważnych i innowacyjnych decyzji handlowych.

Wzmocnienie digitalizacji i wielokanałowości: poprawienie doświadczenia klienta to kolejny aspekt, o który będzie walczyć Grupa. Dzięki kontroli nad danymi, Muszkieterowie umożliwią klientom optymalną i wielokanałową łączność. Kwestia jakości usługi jest kluczowa dla rozwoju obrotów w obszarze e-commerce.

Jeszcze silniejsze wpisanie w nasze DNA strategii sieci spożywczej „Producent-handlowiec”: transformacje i innowacje związane ze « zdrową produkcją » na rzecz « zdrowej żywności » przy współpracy z zakładami produkcyjnymi Grupy oraz jej pionem rolno-spożywczym, który stanowi ważny wyróżnik kooperacji z sektorem rolniczym, zapewniając jakość produktów spożywczych oraz stanowiąc najskuteczniejszy filar dobrych cen w punktach sprzedaży Intermarché i Netto.

Wprowadzenie zobowiązań wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu w terenie: gospodarka o obiegu zamkniętym, transformacja rolna, zmiany zachodzące na poziomie form wykonywania pracy i transformacja energetyczna. W przypadku tego ostatniego punktu, Grupa stawia sobie za cel rozpoczęcie działań zmierzających do stania się wzorem w zakresie efektywności energetycznej.

Stworzenie nowych aliansów nie tylko zakupowych : Muszkieterowie będą łączyli siły z nowymi partnerami w przypadku tematów strategicznych, takich jak zarządzanie danymi, digitalizacja, logistyka czy dostawy do domu.  

Jestem zaszczycony zaufaniem, którym mnie obdarzono, proponując mi funkcję prezesa Grupy Muszkieterów, będącej w prawdziwej plejadzie MŚP oraz niezależnych przedsiębiorców z różnych sektorów rynku, działających razem w trosce o lepszą jakość życia dla jak największej liczby ludzi. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuję się zdeterminowany, aby zjednoczyć  wszystkich tych, którzy są dumni z bycia Muszkieterami. Wspólnymi siłami dokonamy transformacji i odniesiemy sukces dzięki naszemu zjednoczeniu i przyświecającej nam wizji niezależności we współzależności” – oświadczył Thierry Cotillard.

Dodano: 26 stycznia 2023
Podziel się na: