POŁĄCZENIE SPÓŁEK

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

Zarząd spółki działający pod firmą GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu (zwaną dalej „Spółką przejmowaną”) po raz pierwszy zawiadamia jedynego wspólnika, tj. spółkę pod firmą ITM Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką przejmującą”), o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Dodano: 03 października 2017
Podziel się na: