OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMUNIKATU UOKiK

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMUNIKATU UOKiK

OŚWIADCZENIE

Jako SCA PR POLSKA (centrala zakupowa dla supermarketów Intermarché) otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualnie prowadzimy analizę zawiadomienia, w tym kierowanych wobec SCA PR POLSKA  zarzutów i ich uzasadnienia. Pozostajemy otwarci na współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przekazując w sposób transparentny niezbędną dokumentację, kierując się dobrą wolą oraz odpowiadając na powstałe wątpliwości i kierowane wobec spółki pytania.

Z dalszymi komentarzami w sprawie pragniemy wstrzymać się do czasu zakończenia postępowania.

 

Dodano: 08 lutego 2023
Podziel się na: