gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Czarnkowie przy ul. Pocztowej, województwo wielkopolskie stanowiącej:

– prawo własności nieruchomości położonej w Czarnkowie, powiat czarnkowsko – trzcianecki, stanowiącej działkę gruntu nr 452, obręb 300201_1.0001, M. Czarnków, o powierzchni 470 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem PO2T/00035394/6;
– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czarnkowie, powiat czarnkowsko – trzcianecki, stanowiącej działki gruntu nr 451 i 456, obręb 300201_1.0001, M. Czarnków, o łącznej powierzchni 17 215 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem PO2T/ 00034445/2, PO2T/00032089/4;

Na terenie działki nr 451 znajdują się trzy budynki (będące w złym stanie technicznym). Pozostały niezabudowany teren nieruchomości został częściowo zagospodarowany – wykonano utwardzenia z płyt betonowych oraz zlokalizowano wolnostojące lampy umieszczone na żelbetowych słupach i częściowe ogrodzenie z żelbetowych paneli (w złym stanie technicznym).

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/100/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 października 2011 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć
– działki nr 451, 452 oraz część działki nr 456 – położone są na terenie zabudowy usługowej dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, oznaczonym symbolem urbanistycznym 2U/UH,
– część działki nr 456 – położona jest na terenie komunikacji samochodowej (parking dla pojazdów osobowych bez prawa zabudowy), oznaczonym symbolem urbanistycznym 8KS,
– część działki nr 456 – położona jest na terenie drogi publicznej klasy głównej, oznaczonym symbolem urbanistycznym 2KD-G.

  • Cena wywoławcza: 2 500 000 złotych netto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
  • Wadium: 250 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki,
    ul. św. Mikołaja 5,
    Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o
wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej
w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Anna Smela, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661. W okresie 10-14.06.2019 r. informacji udziela: Aneta Fortuna 797 609 011.

Czarnków_ogłoszenie o konkursie ofert
Czarnków_regulamin konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty
załącznik nr 2_zwrot wadium
załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 + seventeen =