LIPNO – UL. SZKOLNA

TEREN NIEZABUDOWANY

Lokalizacja: woj. Kujawsko-pomorskie, Lipno, Ul. Szkolna
Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
Forma własności (status prawny): dz. 1214/13– własność, KW: WL1L/00030203/8
Powierzchnia terenu: 8 717 m2
Cena: 800 000 zł

Opis:

Teren działki niezabudowany i niezagospodarowany. Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna ze słupem posadowionym na terenie nieruchomości.

Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipno”, podjętym uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie numer XXXIX/340/02 z dnia 09 września 2002 r., działka oznaczona numerem geodezyjnym 1214/13, obręb 4, wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem „B2 – strefa zabudowy mieszkalno-usługowej o niskiej i średniej intensywności”

Dla działek nr 1214/13, 1214/11, 2252/2, 1184 Burmistrz Miasta Lipna wydał decyzję nr GGPKiM-7331-21/2005 z dnia 16.06.2006 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego branży spożywczej o pow. zabudowy 1400 m2, w tym powierzchni sprzedaży 900 m2 wraz z przyłączami, sieciami zewnętrznymi, przebudową linii energetycznej SN 15 kV, zbiornikami gazu dla potrzeb ogrzewania, wiatą na opakowania oraz parkingiem i wjazdem na nieruchomość.

Kontakt: Anna Smela, + 48 61 655 29 27, 519 502 661, aczajka@muszkieterowie.com

Immo Muszkieterowie sp.z.o.o, ul. Sw. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

 

Dodano: 20 lutego 2019
Podziel się na: