KONKURS OFERT – ZIELONA GÓRA

KONKURS OFERT – ZIELONA GÓRA

 

KONKURS OFERT – ZIELONA GÓRA

 

Lokalizacja: woj. lubuskie, Zielona Góra, ul. Zacisze

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze, stanowiącej działki gruntu nr 138/1, 138/2, obręb 0020, o powierzchni 14 183 m2;

Opis: Nieruchomość zabudowana jest (1) budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 2 287 m2, powierzchni użytkowej 2 343,60 m2 (2) budynkiem zaadoptowanym pod przedszkole, o powierzchni zabudowy 321,00 m2, powierzchni użytkowej 647,60 m2
(3) budynkiem trafostacji o powierzchni zabudowy 5,00 m2. Teren wokół budynku zagospodarowany – wykonane drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe utwardzone kostką betonową oraz trawniki. Teren jest oświetlony. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek handlowo-usługowy jest w trakcie odbioru od byłego najemcy. Oględziny będą możliwe po zakończeniu procesu zdawczo – odbiorczego. W budynku przedszkolnym jest prowadzona działalność przez dotychczasowego najemcę.

Cena wywoławcza: 10 000 000 zł netto (słownie: dziesięć milionów złotych netto).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 01 lipca 2022
Podziel się na: