KONKURS OFERT – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

KONKURS OFERT – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

 

KONKURS OFERT – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

 

Lokalizacja:

woj. dolnośląskie, Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 51

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo własności nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich, pow. ząbkowicki, o powierzchni 8 568 m2, która zostanie wydzielona po podziale działki ewidencyjnej nr 40/4, według poniższego rysunku.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 2 056 m2, pow. użytkowej 2 254 m2.

Opis:  Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr XLVII/75/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie. W planie tym działka nr 40/4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U8 – tereny usług (w tym w terenach U6, U7, U8 – lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2).

Cena wywoławcza: 8 250 000 netto (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto 0/00).
Wadium:  500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia działalności, poprzez zakaz prowadzenia działalności w branży ,,dom i ogród’’ (DIY) oraz branży zoologicznej.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 06.10.2023 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o.

Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 06 września 2023
Podziel się na: