KONKURS OFERT – RUDA ŚLĄSKA

KONKURS OFERT – RUDA ŚLĄSKA

 

KONKURS OFERT – RUDA ŚLĄSKA

 

Lokalizacja:

woj. śląskie, Ruda Śląska,  ul. Kłodnicka 56

 

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej pow. Miasto Ruda Śląska, w skład której wchodzą działki gruntu nr 2910/119, 2887/121, 2891/121, 2894/121, 2897/121, 2888/121, 2889/121, 2892/121, 2895/121, 2898/121, 2900/123, 2901/123, 2906/119, 2907/119 obręb 0010 Halemba i działki gruntu nr 1384/15, 1387/15 obręb 0011 Kłodnica o powierzchni łącznej 16 321 m2;
  • 1/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1325/35 obręb 0011 Kłodnica o powierzchni 279 m2;
  • 5/20 udziału w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2904/123, 2905/119, 2909/119, obręb 0010 Halemba oraz działek gruntu nr 1322/8, 1397/15, 1399/15 obręb 0011 Kłodnica o powierzchni łącznej 873 m2.

Opis:  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 2 106,00 m2, pow. użytkowej 1 751,50 m2.

Cena wywoławcza: 6 000 000 zł netto (słownie: sześć milionów złotych netto).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia działalności, poprzez zakaz prowadzenia działalności w branży spożywczej.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 10.10.2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 09 września 2022
Podziel się na: