KONKURS OFERT – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

KONKURS OFERT – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

KONKURS OFERT – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Lokalizacja: woj. łódzkie, Piotrkó Trybunalski,  Al. gen. W. Sikorskiego

 

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącej działki gruntu nr 3/43, 3/45, obręb 31, o powierzchni 4 723 m2;

Opis:  Obsługa komunikacyjna działki zapewniona jest poprzez dostęp do Al. gen. W. Sikorskiego przez drogę wewnętrzną 8KDW (dz. 3/9) oraz służebność na działkach 3/43, 3/46.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 3/45 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1U, a działka nr 3/43 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 8KDW.

Cena wywoławcza: 980 000 zł netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/00 netto).
Wadium: 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 25 lipca 2022
Podziel się na: