KONKURS OFERT – OSTRZESZÓW

KONKURS OFERT – OSTRZESZÓW

 

KONKURS OFERT – OSTRZESZÓW

Lokalizacja: woj. wielkopolskie, Ostrzeszów,  ul. Leśna

 

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrzeszowie, stanowiącej działkę gruntu nr 4262/3, obręb Ostrzeszów, o powierzchni 3 724 m2.

Opis:  Zgodnie z Uchwałą nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leśnej, al. Wojska Polskiego i Zamkowej, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w całości na obszarze terenów zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem U. Dla Sprzedającego istotne jest utrzymanie dobrej widoczności budynków sklepów Intermarché i Bricomarché od strony al. Wojska Polskiego, w związku z tym oczekiwane jest dołączenie do oferty konkursowej planu zagospodarowania terenu, wizualizacji uwzględniającej widoczność od strony al. Wojska Polskiego wraz z wysokością budynku. W umowie sprzedaży Strony określą warunki terminowe co do wybudowania obiektu na nieruchomości.

Cena wywoławcza: 900 000 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 0/00 netto).
Wadium: 90 000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 30 września 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 26 sierpnia 2022
Podziel się na: