KONKURS OFERT – LUBLINIEC

KONKURS OFERT – LUBLINIEC

 

KONKURS OFERT – LUBLINIEC

 

Lokalizacja: woj. śląskie, Lubliniec, ul. Zwycięstwa

 

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu, stanowiącej działki gruntu nr 2272/52, 2363/52, 2366/52, 2369/52, obręb 0002, Lubliniec, o łącznej powierzchni 6 087 m2;

Opis: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 1 838 m2. Teren wokół budynku zagospodarowany – wykonane drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe utwardzone kostką betonową oraz trawniki. Teren jest oświetlony.
Nieruchomość znajduje się na terenie, który na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma następujące przeznaczenie: 

  • działki nr 2272/52, 2363/52:
    U 10 – teren usług
    1. KDz 02- tereny dróg publicznych -zbiorczych (zachodnia część działki)
  • działki nr 2366/52, 2369/52:
    U 10- tereny usług.

Cena wywoławcza: 5 000 000 zł netto (słownie: pięć milionów złotych 0/00 netto).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 25 lipca 2022
Podziel się na: