KONKURS OFERT – KĘTRZYN

KONKURS OFERT – KĘTRZYN

KONKURS OFERT – KĘTRZYN

Lokalizacja: woj. warmińsko – mazurskie, Kętrzyn,  ul. Składowa

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Kętrzynie, stanowiącej działkę gruntu nr 53/6, obręb 4, o powierzchni 8 407 m2;

 

Opis: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 2 359,24 m2. Teren wokół budynku zagospodarowany – wykonane drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe utwardzone kostką betonową oraz trawniki. Teren
jest oświetlony.

Cena wywoławcza: 7 500 000 zł netto (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.  Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 16 września 2022
Podziel się na: