KONKURS OFERT – BOGATYNIA

KONKURS OFERT – BOGATYNIA

 

KONKURS OFERT – BOGATYNIA

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, Bogatynia, ul. Pocztowa

 

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogatyni, stanowiącej działki gruntu nr 27/200, 27/201, 27/202, 27/203, 27/204, 27/205, 27/206, 27/207, 27/208, 27/209, 27/210, 27/212, obręb 4.0002, Bogatynia II, o łącznej powierzchni 26 114 m2;

Cena wywoławcza: 3 700 000 zł netto (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych 0/00 netto).
Wadium: 370 000 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 25 lipca 2022
Podziel się na: