IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA

IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA

 

TEREN NIEZABUDOWANY

Lokalizacja: woj. śląskie, Imielin, ul. Imielińska
Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
Forma własności (status prawny):   dz. 191, 192, 1808/193, 1810/190 – własność,
KA1L/00037692/8
Powierzchnia:  20 601 m2

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Imielin przy ul. Imielińskiej 176 w południowej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.   W otoczeniu nieruchomości znajduje się dobrze rozwinięta sieć komunikacji drogowej.
Lokalizacja nieruchomości pod kątem inwestycji handlowo-usługowej na tle całego miasta jest bardzo dobra.
Na terenie znajdują się budynek – przeznaczony obecnie do rozbiórki.
Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia we wszystkie sieci znajdujące się w drodze tj. sieć energię elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną (podłączenie mediów możliwe jest na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci).

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, tj. ulicą Imielińską, która stanowi drogę wojewódzką nr 934.

Urząd Miejski w Imielinie zaświadczył, że dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla części działki nr 1810/190 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta lmielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej (zatwierdzony Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r, w którym to planie teren ma następujące przeznaczenie:  

  • teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej (symbol planu: 2 UMN)

częściowo przedmiotowa działka znajduje się w obszarze występowania IV kategorii deformacji terenu (symbol planu STG). Działka znajduje się w strefie obszarów zagrożonych podtopieniami (symbol planu: SZP-1) oraz strefie potencjalnego występowania zalewisk na skutek osiadań górniczych (symbol planu: SZP-2)

W części dla działki nr 1810/190 oraz działek o numerach: 191, 192 i 1808/193 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej (zatwierdzony Uchwałą Nr VII/3/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w którym w/w działki objęte przedmiotowym planem mają następujące przeznaczenie:

  • tereny zabudowy – mieszkaniowej (symbol planu: 1UMN), przeważająca część działek: 1810/190, 191, 192 i 1808/193,
  • tereny dróg publicznych klasy lokalnej (symbol planu: 1KDL1/2), fragment działek o numerach: 1810/190, 191, 192 i 1808/193, tereny dróg publicznych klasy głównej (symbol planu: 1KDG/1), fragment działki nr 108/193 od strony ulicy Imielińskiej,
  • część działki nr 1810/190 znajduje się w strefie potencjalnego występowania zalewisk na skutek osiadań górniczych (symbol planu: SZP-2),
  • część działki nr 1810/190 oraz części działki nr 1808/193 znajduje się w zasięgu triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452/ Chrzanów (symbol planu: GZWP).

Kontakt: Aneta Fortuna, + 48 61 655 29 27, 797 609 011, aneta.fortuna@muszkieterowie.com
Immo Muszkieterowie sp. z.o.o, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

 

 

 

 

 

 

Dodano: 08 lutego 2020
Podziel się na: