Gdynia, Kosakowo – ul. Pułkownika Stanisława Dąbka

Gdynia, Kosakowo – ul. Pułkownika Stanisława Dąbka

Oferujemy atrakcyjną nieruchomość położona w Podgórzu, gm.  Kossakowo przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka.  Geodezyjnie oznaczona jest jako działki nr 108/16 i 86/13 o łącznej powierzchni 2,0711 ha. Obręb 0007, Podgórze.

Adres:
woj. pomorskie, powiat pucki, Kossakowo, ul. Pułkownika Stanisława Dąbka

Rodzaj nieruchomości:
niezabudowana

Forma własności ( status prawny):
własność, KW GD2W/00033816/7, GD2W/00033975/9

Powierzchnia:
dz. 108/16 – 0,6760 ha
dz. 86/13 – 1,3951 ha

Cena:
7 000 000 zł

Charakterystyka:
Działki zlokalizowane są w podmiejskiej strefie miasta Gdynia. W otoczeniu znajduję się zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, a także punkty usługowo – handlowe.

Dojazd do nieruchomości możliwy jest z ulicy Szymona Czechowicza – drogi gruntowej posiadającej bezpośrednie połączenie z ul. Płk. Stanisława Dąbka.

Kompleks charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do trójkąta i płaską konfiguracją terenu.

Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte samosiejką drzew i krzewów.
Możliwość podłączenia mediów.

Przez południowo – centralną cześć kompleksu przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oraz pasadowiony jest słup tej linii.  

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXIV/63/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30.06.2005. Przedmiotowe nieruchomości wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 1U o funkcji : zabudowa handlowo usługowa, z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw.

Kontakt:
Anna Smela, 61 655 29 27, 519 502 661, aczajka@muszkieterowie.com, Immo Muszkieterowie sp.z.o.o, ul. Sw. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

 

Dodano: 03 kwietnia 2017
Podziel się na: