CZĘSTOCHOWA – UL. GOSZCZYŃSKIEGO

TEREN NIEZABUDOWANY

Lokalizacja: woj. śląskie, Częstochowa, ul. Goszczyńskiego
Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
Forma własności (status prawny): dz. 55/11, 55/12, 55/14, 31/1, 29/1, 30/3, 30/4, 52/3, 61/83, 64/2, 27/3, 26/2, 28/1, 64/3, 52/4, 55/13, 55/15, 61/84, udział 1/2 w dz. 76/1,76/2,76/3,76/4
prawo własności + użytkowanie wieczyste,
CZ1C/00160430/4, CZ1C/00017500/9, CZ1C/00017825/3, CZ1C/00149481/3, CZ1C/00160429/4, CZ1C/00155763/9, CZ1C/00155762/2, CZ1C/00155764/6, CZ1C/00000598/0

Powierzchnia: 15 114 m2
Cena:  4 500 000 zł

Opis:

Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi ok. 1,5 km. W okolicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowo – handlowa. W otoczeniu nieruchomości znajduje się dobrze rozwinięta sieć komunikacji drogowej.

Działka posiada możliwość uzbrojenia we wszystkie sieci znajdujące się w drodze tj. sieć energię elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną (podłączenie mediów możliwe jest na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci).

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, tj. ulicą Goszczyńskiego (jest to ulica dwukierunkowa z jednym pasem ruchu) oraz ul. Gen. Pułaskiego( dwukierunkowa z dwoma psami ruchu).

Prezydent Miasta Częstochowa zaświadczył, że dla działek nr 55/11, 55/12, 55/14, 31/1, 29/1, 30/3, 30/4, 52/3, 61/83, 64/2, 27/3, 26/2, 28/1, 64/3, 52/4, 55/13, 55/15, 61/84, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i aktualnie nie są prowadzone prace związane z przystąpieniem do sporządzenia planu dla tego terenu.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian (tj. Uchwała Nr 120/XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca2015 r.), w/w działki położone są na obszarze określonym jako: teren zabudowy mieszanej: wielorodzinnej i usług rangi ogólno miejskiej 0 MWU.

Kontakt: Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Immo Muszkieterowie sp.z.o.o, ul. Sw. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

Dodano: 24 lutego 2019
Podziel się na: