BYSTRZYCA KŁODZKA, UL. STRAŻACKA

BYSTRZYCA KŁODZKA, UL. STRAŻACKA

TEREN NIEZABUDOWANY
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka
Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
Forma własności (status prawny):   dz. 138/1-7,138/9, 138/20-26, 138/8, użytkowanie wieczyste
Powierzchnia:  23 393 m2

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej, w strefie pośredniej miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się niezabudowane tereny zielone oraz tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o średniej gęstości zabudowy oraz mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W kierunku prowadzącym do miasta rozpoczyna się zabudowa handlowo – usługowo – produkcyjna.
Działki mają możliwość podłączenia we wszystkie sieci znajdujące się w drodze tj. sieć energię elektryczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną i sieć gazową (podłączenie mediów jest możliwe na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci).

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej tj. ulicą Strażacką.
Ulica Strażacka na odcinku przy przedmiotowej nieruchomości jest ulicą dwukierunkową o dużym natężeniu ruchu drogowego- jest to droga wojewódzka nr 388.

Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka zaświadczył, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka w obrębie Centrum zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. :

  1. 138/1-7,138/9, 138/20-26, 138/8 znajdują się w jednostce planu oznaczonej symbolem A8MN/MW, A36U, D30KPJ, A35U, A23MN/MW/U, A37MN (przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna ekstensywna, usługi; przeznaczenie uzupełniające: usługi, mieszkanie funkcyjne, zieleń urządzona, istniejący zespół garaży) oraz D11KDD,D12KDD, D37KX (ulice klas dojazdowych, szerokość w linii rozgraniczających odpowiednio 10 m, 15m, ciąg pieszo jezdny, ciąg pieszy, drogi dojazdowe).

Kontakt: Maciej Kaźmierczak, + 48 61 655 29 27, 797 609 011, maciej.kazmierczak@mousquetaires.com
Immo Muszkieterowie sp. z.o.o, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

 

 

 

Dodano: 08 lutego 2020
Podziel się na: