BOGATYNIA, UL. POCZTOWA

BOGATYNIA, UL. POCZTOWA

TEREN NIEZABUDOWANY
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, Bogatynia, ul. Pocztowa
Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
Forma własności (status prawny):   dz. 27/200-210, 27/2012 – użytkowanie wieczyste,
JG1Z/00052530/4
Powierzchnia:  26 114 m2

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bogatynia przy ul. Pocztowej. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się niezabudowane tereny zielone oraz tereny ogródków działkowych. W kierunku prowadzącym do miasta rozpoczyna się dość luźna zabudowa handlowo – usługowo – produkcyjna oraz Szpital Gminny.
Działki mają możliwość podłączenia we wszystkie sieci znajdujące się w drodze tj. sieć energię elektryczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną i sieć gazową (podłączenie mediów jest możliwe na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci).

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej tj. ulicą Pocztową, która jest drogą wojewódzką nr 352, dwukierunkową o średnim natężeniu ruchu drogowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaświadczył, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr LXXII/1034/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013 r.:

  • Działka nr 27/200 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 19U, UC /14KDW (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2; tereny drogi wewnętrznej),
  • Działki nr 27/201- 209 znajdują się w jednostkach planu oznaczonych symbolem 19U, UC (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2),
  • Działka nr 27/210 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 19U, UC /1.1KDG (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2; tereny drogi publicznej – dr woj. Nr 352 ); na działce oznaczono przebieg sieci ciepłowniczej projektowanej,
  • Działka nr 27/212 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 19U, UC (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2); na działce oznaczono przebieg sieci ciepłowniczej projektowanej oraz linie elektroenergetyczne 110 kV dystrybucyjne wraz z granica pasa technologicznego.

Kontakt: Maciej Kaźmierczak, + 48 61 655 29 27, 797 609 011, maciej.kazmierczak@mousquetaires.com
Immo Muszkieterowie sp. z.o.o, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 08 lutego 2020
Podziel się na: