BOGATYNIA – UL. POCZTOWA

TEREN NIEZABUDOWANY

Loklaziacja: woj. dolnośląskie, Bogatynia, ul. Pocztowa
Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
Forma własności (status prawny): dz. 27/200-210, 27/2012 – użytkowanie wieczyste, JG1Z/00052530/4
Powierzchnia:  26 114 m2
Cena: 3,7 mln zł

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się niezabudowane tereny zielone oraz tereny ogródków działkowych. W kierunku prowadzącym do miasta rozpoczyna się dość luźna zabudowa handlowo – usługowo – produkcyjna oraz Szpital Gminny. Ulica Pocztowa jest ulicą dwukierunkową o średnim natężeniu ruchu drogowego.

Działki mają możliwość podłączenia we wszystkie sieci znajdujące się w drodze tj. sieć energię elektryczną, siec wodociągową, siec kanalizacyjną i sieć gazową (podłączenie mediów możliwe jest na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci).

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej tj. ulicą Pocztowa (stanowiąca drogę wojewódzką nr 352).

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaświadczył, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr LXXII/1034/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013 r.:

  • Działka nr 27/200 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 19U, UC/14KDW (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2; tereny drogi wewnętrznej);
  • Działki nr 27/201- 209 znajdują się w jednostkach planu oznaczonych symbolem 19U, UC (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2);
  • Działka nr 27/210 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 19U, UC /1.1KDG (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2; tereny drogi publicznej- dr woj. Nr 35); na działce oznaczono przebieg sieci ciepłowniczej projektowanej;
  • Działka nr 27/212 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 19U, UC (przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2;); na działce oznaczono przebieg sieci ciepłowniczej projektowanej oraz linie elektroenergetyczne 110 kV dystrybucyjne wraz z granica pasa technologicznego.

Kontakt: Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 519 502 661. Immo Muszkieterowie sp.z.o.o, ul. Sw. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tranowo Podgórne

Dodano: 24 lutego 2019
Podziel się na: