MUSZKIETEROWIE ZAANGAŻOWANI W ROZWÓJ WIELKOPOLSKI

MUSZKIETEROWIE ZAANGAŻOWANI W ROZWÓJ WIELKOPOLSKI

30 maja br. rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Grupa Muszkieterów wdrażając liczne programy wspierające rozwój lokalnych społeczności, może być w tym obszarze przykładem dla innych wielkopolskich przedsiębiorców. Wśród kluczowych działań Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie wyróżnić należy m.in. wsparcie ekonomii współdzielenia wśród pracowników, czy zaangażowanie w podnoszenie standardów kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Innowacje jako narzędzie w edukacji studentów

Z danych GUS wynika, że na koniec 2016 r. w województwie wielkopolskim było ponad 133 tys. studentów, z czego w samym Poznaniu blisko 122 tys. Studenci stanowią ponad 22 proc. mieszkańców Poznania. Jest to duża część społeczności lokalnej, dlatego z myślą o niej, Grupa Muszkieterów wraz z Uniwersytetem Ekonomicznych w Poznaniu (UEP) realizuje szereg działań. W marcu br. Muszkieterowie otworzyli Shop Lab, czyli Laboratorium Marketingowego Wsparcia Procesów Innowacyjnych. Ta sfinansowana przez firmę interaktywna pracownia ułatwia przyszłym handlowcom zrozumienie mechanizmów, jakimi rządzi się sprzedaż detaliczna i co kieruje zachowaniami konsumentów w przestrzeni wewnątrzsklepowej. W Laboratorium studenci mogą korzystać z najnowocześniejszych i innowacyjnych sprzętów jak np. okulary typu „eye tracker”. Służą one do badania sposobu oglądania ekspozycji przez klienta.

Otwarcie Shop Lab to kolejny etap współpracy Grupy Muszkieterów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Grupa wsparła już kształcenie zawodowe studentów, organizując w 2016 r. na UEP cykl 8 otwartych wykładów pt. „Nowoczesne metody zarządzania w handlu”. Łącznie wzięło w nich udział ponad 400 studentów. Osoby, które uczestniczyły w przynajmniej 6. spotkaniach, a było ich ponad 150, otrzymały certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Grupę Muszkieterów i UEP oraz zostały zaproszone do wzięcia udziału w rekrutacji na płatne trzymiesięczne staże w centrali Grupy.

– Dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających edukację stanowi podstawę dla podnoszenia profesjonalizacji przyszłych pracowników. Działania realizowane na rzecz studentów UEP są dla nas bardzo ważne, ponieważ mówimy o grupie przyszłych pracowników handlu. Jako jeden z największych pracodawców tej branży czujemy się zobowiązani do dbania o ich odpowiednie przygotowanie – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów Zależy nam na tym, by mieli dostęp do wiedzy praktycznej i poprzez doświadczenia własne poznawali standardy handlu detalicznego. Wierzymy, że zarówno warsztatowe zajęcia w pracowni Shop Lab na Uniwersytecie, jak i finansowane przez nas staże zapewnią im dobre przygotowanie i umożliwią odpowiedni start w zawodzie – dodaje.

Cykl wykładów otwartych na UEP

Zielona Wielkopolska

Grupa Muszkieterów jako jedno z większych przedsiębiorstw w regionie podejmuje szereg działań, które mają na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne Wielkopolski. Nowy biurowiec centrali Grupy Muszkieterów, znajdujący się w Swadzimiu pod Poznaniem, został zaprojektowany tak, by między innymi maksymalnie ograniczyć zużycie wody i energii elektrycznej. Budynek otrzymał certyfikat „Zielone Biuro”, przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która wyróżnia firmy podejmujące działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w centrum logistycznym, znajdującym się w sąsiedztwie głównej siedziby firmy. W centrum logistycznym o powierzchni 82 tys. m2 zastosowano nowoczesne technologie, takie jak informatycznie sterowany system zużycia dwutlenku węgla do dystrybucji mrożonek czy instalacje oświetleniowe LED.

Również w trosce o środowisko naturalne oraz dla wygody pracowników, Grupa Muszkieterów stworzyła internetową platformę do organizowania wspólnych dojazdów do pracy. Korzysta z niej ok. 10 proc. pracowników, co ogranicza emisję spalin do atmosfery.

– Zaangażowanie w poprawę jakości życia w otoczeniu firmy jest na stałe wpisane w strategię Grupy Muszkieterów. Mieszkamy, żyjemy i prowadzimy biznes w Wielkopolsce, dlatego wiemy jak ważne dla tego regionu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska czy zużycia wody, a w konsekwencji zmniejszenie produkcji ilości ścieków oraz odpadów. Realizujemy w tym zakresie konkretne działania, które mają na celu zminimalizowanie śladu ekologicznego działalności człowieka dla przyszłych pokoleń – tłumaczy Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów raportuje

Działania Grupy Muszkieterów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku są efektem konsekwentnie realizowanej we wszystkich krajach strategii zrównoważonego rozwoju. O podobnych działaniach i projektach można usłyszeć we Francji, Belgii, Polsce czy Portugalii. Grupa Muszkieterów niedawno opublikowała raport z działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Grupy za 2015 rok. Jest on kompleksową analizą działań tej sieci na rzecz lokalnych społeczności. W raporcie opisano wyzwania, z którymi musi zmierzyć się firma i projekty, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat. Grupa planuje m.in. zmniejszyć zużycie energii o 30 proc. do 2020 r. w stosunku do 2014 r. oraz zwiększyć udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 25 proc. do 2025 r.

Raport Grupy Muszkieterów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dostępny na stronie: https://intermarche.pl/o-nas/nasze-dzialania

Dodano: 01 czerwca 2017
Podziel się na: