MUSZKIETEROWIE WYRÓŻNIENI LISTKIEM CSR POLITYKI

MUSZKIETEROWIE WYRÓŻNIENI LISTKIEM CSR POLITYKI

Grupa Muszkieterów po raz kolejny została laureatem „Listków CSR POLITYKI”. W zestawieniu doceniono praktyki wspierające zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie społeczne. Grupa została nagrodzona za całokształt działań, a także dwa wieloletnie projekty CSR: „Muszkieterowie dla Polek”, który promuje bezpłatne badania mammograficzne oraz „Zbieramy krew dla Polski”, czyli akcje mobilnych zbiórek krwi. Obie kampanie realizowane są we współpracy ze zrzeszonymi w ramach Grupy supermarketami Intermarché i Bricomarché.

W tegorocznej edycji rankingu, ankietę opracowaną według normy ISO 26 000, wypełniło 111 firm. Wśród wyróżnionych Listkami CSR znalazły się 73 z nich – o 7 więcej niż w 2018 roku. Eksperci analizowali działania polskich przedsiębiorstw w obszarach takich, jak: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa oraz zaangażowanie społeczne.  

W tym roku Biały Listek CSR został przyznany Grupie Muszkieterów za działania realizowane w większości z powyższych obszarów, a także organizowane od 11 lat akcje społeczne: „Muszkieterowie dla Polek” oraz ”Zbieramy Krew dla Polski”. Pierwsza z nich promuje profilaktyczne badania mammograficzne – w ciągu 11 lat wzięło w niej udział blisko 60 tys. kobiet. Natomiast kampania „Zbieramy Krew dla Polski” ma na celu promocję honorowego krwiodawstwa. Dzięki współpracy Grupy Muszkieterów z Polskim Czerwonym Krzyżem przez 11 lat zebrano blisko 16 tys. litrów krwi od ponad 35 tys. dawców.

Działalność prospołeczna wpisana jest na stałe w strategię realizowaną przez Grupę Muszkieterów. Każdy przedsiębiorca przystępujący do Grupy deklaruje chęć wspierania lokalnej społeczności. Znajomość ludzi, wśród których żyją i pracują, pozwala Muszkieterom – właścicielom supermarketów Intermarché i Bricomarché – odpowiadać na potrzeby ich „sąsiadów” oraz dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów i dodaje Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy docenieni „Listkiem CSR Polityki”. Wyróżnienie jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w zakresie społecznej odpowiedzialności. To nagroda dla całej Grupy, ponieważ w realizację działań włączają się właściciele sklepów oraz pracownicy supermarketów i centrali.

Tygodnik „POLITYKA” wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz ósmy przyznał „Listki CSR POLITYKI”. To wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

Więcej informacji na stronie:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1789400,1,viii-edycja-listkow-csr-polityki.read

Dodano: 25 kwietnia 2019
Podziel się na: