SHOPLAB

SHOPLAB

9 marca 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja Laboratorium Marketingowego Wsparcia Procesów Innowacyjnych, stworzonego przez Grupę Muszkieterów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Inwestycja, umożliwi studentom realizację prac badawczo-rozwojowych, dotyczących zachowań konsumentów w przestrzeni wewnątrzsklepowej.

Grupa Muszkieterów, zrzeszająca sieci Intermarché i Bricomarché, jest świadoma tego jak ważne w handlu jest doświadczenie zdobyte w praktyce.

– Jako pracodawca zwracamy uwagę, by rekrutowane przez nas osoby posiadały odpowiednie umiejętności. Dlatego, aby mieć realny wpływ na kształcenie przyszłych pracowników, przyjęliśmy model zakładający bliską współpracę środowiska biznesowego i akademickiego.

Nowo otwarte Laboratorium jest wspólną inicjatywą Grupy Muszkieterów i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzięki tej współpracy stworzona została przestrzeń do zajęć praktycznych, które ułatwią przyszłym handlowcom zrozumienie mechanizmów, jakie rządzą branżą sprzedaży detalicznej.

Laboratorium Marketingowego Wsparcia Procesów Innowacyjnych czyli Shop Lab wyposażone zostało w sprzęt i meble umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących zachowań konsumentów w przestrzeni wewnątrzsklepowej. Studenci UEP będą mieli tam organizowane zajęcia takie jak: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, merchandising, controlling marketing, innovative product management, consumer behavior, marketing intelligence. Sala przystosowana jest do tego, aby pomieścić grupy ćwiczeniowe do maksymalnie 25 osób.

W Laboratorium studenci mogą korzystać z najnowocześniejszych i innowacyjnych sprzętów jak np. okulary typu „eye tracker”. Służą one do badania sposobu oglądania ekspozycji przez klienta. Ponadto w planach jest także wyposażenie Laboratorium w urządzenie do badania wilgotności skóry i pomiaru tętna. Wszystko to ma pomóc zdefiniować preferencje klientów.

W ramach współpracy Grupa Muszkieterów wyremontowała i wyposażyła salę dydaktyczną w sprzęt sklepowy, taki jak boks kasowy, lada chłodnicza do sprzedaży wyrobów tradycyjnych, meble piekarnicze, meble na owoce i warzywa, kosze na produkty gospodarstwa domowego, regały metalowe sklepowe, specjalistyczne oświetlenie oraz produkty spożywczo-przemysłowe. Miało to na celu stworzenie możliwie najbardziej naturalnych warunków.

Większość decyzji zakupowych klient podejmuje w sklepie, dlatego tak ważna jest gama dostępnych produktów oraz odpowiedni sposób ich prezentacji mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów. Grupa Muszkieterów jest jednym z większych pracodawców w handlu, dlatego zależy nam na tym, aby studenci marketingu, zrozumieli od podstaw jak funkcjonuje sklep i umieli w takim środowisku kreatywnie pracować. Zajęcia praktyczne to w tym przypadku klucz do sukcesu – dodaje.

GRUPA MUSZKIETERÓW WYRÓŻNIONA ZA DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI STUDENTÓW

22 listopada 2018 r. podczas jubileuszu 15-lecia istnienia Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Grupa Muszkieterów otrzymała nagrodę za działania na rzecz kształcenia studentów. We współpracy z UEP, Grupa zorganizowała cykl otwartych wykładów, przyjęła na płatne staże najzdolniejszych jego uczestników oraz otworzyła pierwszy w Polsce Shop Lab, umożliwiający studentom badanie zachowań klientów w przestrzeni wewnątrzsklepowej.

Bardzo dziękujemy za to szczególne wyróżnienie jaką jest nagroda Klubu Partnera UEP. Jesteśmy dumni, że nasze działania na rzecz kształcenia studentów są zauważane i docenianemówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów i dodajeJesteśmy przekonani, że bliska współpraca środowiska biznesowego i akademickiego ma realny wpływ na kształcenie przyszłych specjalistów. Taki jest jeden z naszych celów i dlatego niezmiernie cieszymy się, że nasze wysiłki są zauważane przy okazji uroczystości takich, jak ta.