KLUB PARTNERA Z UEP

KLUB PARTNERA Z UEP

Grupa Muszkieterów należy do Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był cykl wykładów otwartych pt. „Nowoczesne metody zarządzania w handlu”.

Wykłady poprowadzili eksperci Grupy Muszkieterów. Studenci, którzy wzięli udział we wszystkich zajęciach, otrzymali certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Grupę Muszkieterów i UEP oraz zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji na 3-miesięczny staż w centrali Grupy, w wybranym przez siebie dziale.

Dzięki spotkaniom z ekspertami Grupy Muszkieterów – doświadczonymi praktykami, uczestnicy wykładów zdobyli cenną widzę i umiejętności m.in. z zakresu logistyki, category management, marketingu, negocjacji, e-commerce, Public Relations oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. W każdych zajęciach uczestniczyło średnio blisko 200 osób, w tym ponad 150 pojawiło się na przynajmniej sześciu z ośmiu zorganizowanych wykładów.

Zetknięcie studentów z praktycznym wymiarem wiedzy zdobywanej na uczelni, to bardzo skuteczna metoda wsparcia młodych ludzi w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Projekt Grupy Muszkieterów tworzy pomost między sferą nauki i biznesu. To ważny trend, który warto wspierać – powiedział prof. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.