PODZIEL SIĘ:Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Share on LinkedIn
gallery_top

proces_rekrutacji_1

I etap

Selekcja nadesłanych aplikacji

proces_rekrutacji_2

II etap

Spotkanie rekrutacyjne

proces_rekrutacji_3

III etap

Ponowne spotkanie rekrutacyjne

proces_rekrutacji_4

IV etap

Decyzja o zatrudnieniu

I etap: Selekcja nadesłanych aplikacji

Na tym etapie dokonywana jest analiza otrzymanych dokumentów aplikacyjnych oraz selekcja kandydatów odpowiadających kryteriom zawartym w danej ofercie pracy. Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na pierwsze spotkania rekrutacyjne.

II etap: Spotkanie rekrutacyjne

W umówionym wcześniej terminie specjaliści z działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi spotykają  się z wybranymi osobami, aby zweryfikować dane zawarte w aplikacji oraz poziom wiedzy i umiejętności wymaganych na danym stanowisku. Kandydat ma natomiast okazję do poznania firmy i ogólnych zasad jej funkcjonowania oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących oferty pracy. Po zakończeniu wszystkich rozmów zostaje podjęta decyzja o zakwalifikowaniu kilku osób do kolejnego etapu rekrutacji.

III etap: Ponowne spotkanie rekrutacyjne

Spotkania na III etapie rekrutacji są prowadzone przez menedżera działu, do którego poszukiwany jest nowy pracownik. Weryfikuje szczegółowo najważniejsze kompetencje oraz ocenia rolę jaką nowy pracownik może przyjąć w zespole. Kandydat ma możliwość dokładnego zapoznania się z przyszłymi zadaniami na stanowisku pracy i dopytać go o interesujące zagadnienia. Dodatkowo na tym etapie rekrutacji przeprowadzane są testy kompetencyjne i osobowościowe, sprawdzające umiejętności oraz predyspozycje istotne z perspektywy danego stanowiska pracy.

IV etap: Decyzja o zatrudnieniu

Po zakończeniu wszystkich spotkań rekrutacyjnych, opinie osób prowadzących spotkania rekrutacyjne zostają zebrane oraz porównane ze sobą. Na tej podstawie wyłoniony zostaje ostateczny kandydat, któremu następnie przedstawiane są finalne warunki zatrudnienia. Po ich akceptacji, wybrany kandydat dopełnia formalności w zespole Kadr i Płac i może rozpocząć pracę w Grupie Muszkieterów. Wszystkich pozostałych kandydatów, biorących udział w II lub III etapie rekrutacji, zawiadamiamy drogą e-mailową lub telefoniczną o podjętej decyzji w terminie do 2 tygodni po zakończeniu IV etapu rekrutacji.

PODZIEL SIĘ:Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Share on LinkedIn
gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *