INTERMARCHÉ W WALCE Z NIEDOŻYWIENIEM

INTERMARCHÉ W WALCE Z NIEDOŻYWIENIEM

Szacuje się, że niedożywionych jest obecnie na świecie blisko 800 mln ludzi. Ogromną część z nich stanowią dzieci, których prawidłowy rozwój jest przez to zagrożony. Problem niedożywienia istnieje także w Polsce, dlatego Intermarché po raz kolejny wsparła akcję „Podziel się Posiłkiem”, organizowaną przez Federację Polskich Banków Żywności. W 57 sklepach sieci zebrano łącznie ponad 9 ton żywności dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) aż 10,9 proc. całej ludzkości cierpi z powodu głodu. W Polsce problem ten dotyczy przede wszystkim najmłodszych. W 2014 r. ponad 10 proc. dzieci i młodzieży do lat 18 żyło w sytuacji skrajnego ubóstwa[1] i często pozbawione było dziennego posiłku. Sprawa jest tym poważniejsza, że właściwe odżywianie w młodym wieku jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Niedożywienie powoduje zaburzenie procesu myślowego, osłabia koncentrację, i co za tym idzie, przyczynia się do problemów w nauce.

Grupa Muszkieterów włącza się w walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce, wspierając od kilku lat Banki Żywności i organizując na terenie supermarketów Intermarché zbiórki produktów spożywczych. Łącznie w ciągu ostatnich trzech latach Grupie Muszkieterów udało się zebrać prawie 30 ton żywności. W roku 2016 akcja „Podziel się Posiłkiem” odbyła się 23 i 24 września na terenie 57 supermarketów Intermarché w całej Polsce.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ w tym roku klienci Intermarché podczas dwóch akcji realizowanych z Bankami Żywności: „Wielkanocnej Zbiórce Żywności” oraz „Podziel się Posiłkiem” przekazali potrzebującym ponad 14 ton żywności. To pokazuje, że mają oni świadomość jak ważne w rozwoju dziecka jest prawidłowe odżywianiemówi Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów w Polsce.

Aby rozwiązać problem niedożywienia, należy jednak zająć się także problemem globalnego marnowania żywności, o czym Grupa Muszkieterów przypomina przy okazji obchodzonego 16 października Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem. Polska zajmuje bowiem pod tym względem niechlubne 5. miejsce w Europie. Aż 60 proc. Polaków[2] otwarcie przyznaje się przy tym do wyrzucania produktów spożywczych, w efekcie czego marnowane jest 9 milionów ton jedzenia[3] rocznie

Marnowanie żywności odbywa się na trzech etapach: zakupów, przygotowywania posiłku i samej konsumpcji. Dlatego należy nauczyć się planowania posiłków. Pozwoli to na zakupienie odpowiedniej ilości potrzebnej nam żywności radzi Marek Borkowski, prezes Zarządu Banków Żywności. Warto też zwrócić uwagę na sposób w jaki dany produkt powinien być przechowywanydodaje Marek Borkowski.

Łącznie w tegorocznej akcji „Podziel się Posiłkiem” zebrano ponad 350 ton żywności, która wystarczy na przygotowanie 700 000 posiłków dla dzieci.

[1] Dane z raport GUS „Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014” opublikowanego 29.01.2016 r.

[2] Idem.

[3] „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego UE” 30.11.2011

Dodano: 22 grudnia 2016
Podziel się na: