Logistyka

Logistyka

Grupa Muszkieterów i jej logistyczna filia narodziła się z nowatorskiej idei Jean Pierre’a Le Roch’a. Zakłada ona, że przyszłość dystrybutorów w dużej mierze zależeć będzie od tego, czy potrafią oni zbudować takie struktury produkcyjne, magazynowe i transportowe u początku łańcucha dostaw, które będą odpowiednio przystosowane do potrzeb sieci.

Logistyka w Grupie to znaczące ogniwo, którego siła i jakość zawsze wpływa na warunki sprzyjające rozwojowi wszystkich kooperantów łańcucha dostaw. W Polsce za logistykę odpowiada ITM Baza Poznańska Sp. z o.o. Jej pracownicy planują i realizują działania stawiające za główny cel – utrzymanie i ciągłą poprawę jakości dostaw realizowanych do punktów sprzedaży.

Grupa Muszkieterów cały swój wysiłek kieruje na jakość produktów i dostaw ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wszelkie działania w obszarze przyjęcia, magazynowania i dystrybucji produktów są prowadzone z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i systemu HACCP.

W związku z powyższym deklarujemy spełnienie wymagań sanitarnych i jakościowych, zgodnych z polskim ustawodawstwem prawnym, zasadami GHP oraz Codex Alimentarius.