GRUPA MUSZKIETERÓW WYRÓŻNIONA W RAPORCIE „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. DOBRE PRAKTYKI”

GRUPA MUSZKIETERÓW WYRÓŻNIONA W RAPORCIE „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. DOBRE PRAKTYKI”

Cykliczna publikacja przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju wśród polskich firm. W tegorocznym raporcie, dotyczącym 2021 r., ponownie zostały wyróżnione zaangażowane społecznie inicjatywy Grupy Muszkieterów, jej szyldów – Intermarché i Bricomarché – oraz Fundacji Muszkieterów. Społeczna odpowiedzialność, troska o środowisko naturalne i otoczenie społeczne są jednymi z kluczowych filarów działań Grupy w Polsce. Dlatego jesteśmy dumni, że w tym roku po raz kolejny zostaliśmy wymienieni w tym ważnym raporcie.

Grupa Muszkieterów to zaangażowanie społeczne i rozwój lokalnych społeczności

W raporcie doceniono szczególnie akcje Grupy na rzecz lokalnych społeczności, dotyczące takich zagadnień, jak dobre zdrowie i jakość życia, zmniejszanie nierówności i zapobieganie ubóstwu. Wśród wyróżnionych w publikacji inicjatyw można wymienić:

· Projekt Place Zabaw – Muszkieterowie – W ramach trwającego od 2008 r. i realizowanego przez powołaną przez Grupę Muszkieterów Fundację, w 2021 r. otwarto plac zabaw w Rawie Mazowieckiej. Ekologiczny ogólnodostępny plac wykonano w całości z drewna, a elementy przeznaczone do zabawy zamontowano na podłożu piaskowym. Realizację współfinansowały sklepy Intermarché i Bricomarché wraz z Fundacją Muszkieterów oraz lokalnym samorządem. Warto dodać, że łączna liczba zrealizowanych przez Fundację placów zabaw wynosi obecnie blisko 140.

· Wakacje z Muszkieterami – Fundacja Muszkieterów umożliwia dzieciom pochodzącym z rodzin niezamożnych oraz podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych wyjazd na wakacje. Akcję wspierali także klienci sklepów, którzy zakupili fundacyjną torbę na zakupy lub zasilili ustawione przy kasach skarbonki. W 2021 r. odbyła się czwarta edycja akcji. Dotychczas wsparliśmy ponad 3 tys. dzieci.

· Kampanię Muszkieterowie dla Polek – Grupa Muszkieterów, jak co roku – począwszy od 2008 r., zapewniła możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Akcja jest skierowana do kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 lat, które znajdują się w grupie największego ryzyka zachorowania na nowotwory piersi.

 

Wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców

Grupa Muszkieterów stale działa z myślą o swoim otoczeniu, reagując na ważne potrzeby społeczne. W br. w obliczu rosyjskiej agresji w Ukrainie w ramach szeregu inicjatyw włączyła się w pomoc finansową i materialną dla ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce oraz potrzebującym pozostającym na terenie swojego kraju. Ponadto, tuż po rozpoczęciu wojny centrala zakupowa Intermarché zaprzestała zakupu towarów wyprodukowanych w Rosji i Białorusi. Na pomoc Ukrainie Muszkieterowie przekazali łączne wsparcie – m.in. w postaci tirów z potrzebnymi produktami z siedziby Intermarché we Francji i darowizn – na kwotę ponad 5 mln zł. W działania na poziomie lokalnym zaangażowali się również właściciele poszczególnych sklepów Intermarché i Bricomarché, którzy nie tylko podejmowali akcje pomocowe i organizowali zbiórki w swoich lokalnych społecznościach, ale też sami transportowali pomoc do Ukrainy.

Prestiżowe zestawienie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Coroczny raport dotyczący dobrych praktyk przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju wśród firm działających w

Polsce. Premiera 20. już publikacji, jubileuszowej, odbyła się 25 maja 2022 r. podczas 9. Targów CSR. W tegorocznej edycji zaprezentowano prawie 1700 społecznie odpowiedzialnych działań podjętych przez blisko 300 firm, a najwięcej zgłoszeń z nich dotyczyło działań z zakresu zaangażowania społecznego, miejsca pracy i środowiska. Z pełnym raportem oraz przykładami działań Grupy Muszkieterów można się zapoznać pod linkiem.

Dodano: 23 czerwca 2022
Podziel się na: