GRUPA MUSZKIETERÓW PODJĘŁA DZIAŁANIA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

GRUPA MUSZKIETERÓW PODJĘŁA DZIAŁANIA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce Grupa Muszkieterów podjęła zdecydowane kroki zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników. Kierownictwo sieci na bieżąco aktualizuje procedury bezpieczeństwa i stosuje się do najnowszych zaleceń oraz instrukcji wydawanych przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dedykowany zespół na bieżąco śledzi sytuację oraz stosuje się do wszystkich zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju czy Głównego Inspektora Sanitarnego. Naszym celem niezmiennie pozostaje zagwarantowanie każdemu pracownikowi i klientowi maksymalnego bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewnienie ciągłości operacyjnej Grupy mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów

 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW W SKLEPACH TO NASZ PRIORYTET

Wszyscy pracownicy Grupy zostali poinformowani o konieczności stosowania się do zaostrzonych zasad higieny i ochrony. Kluczowymi wśród działań prewencyjnych, wdrożonych w sieci Bricomarché, marketów typu dom i ogród, oraz Intermarché, supermarketów spożywczych i sieci stacji paliw, są m.in. zwiększona częstotliwość dezynfekcji powierzchni często dotykanych, takich jak koszyki i wózki zakupowe, taśmy kasowe, PIN-pady, klamki, czy poręcze. W sklepach wprowadzane są dodatkowe zabezpieczenia. Zarządzający supermarketami pod szyldem Intermarché i Bricomarché, jako niezależni przedsiębiorcy, mogą zadecydować np. o ograniczeniu przepustowości czy skróceniu czasu otwarcia placówki dla klientów. W większości sklepów trwa instalacja szyb z plexi, które mają zapewnić kasjerom wyższy poziom bezpieczeństwa. Wiele sklepów wyznaczyło już linie graniczne przy kasach lub przy stoiskach tradycyjnych, aby ułatwić klientom zachowanie zalecanej bezpiecznej odległości. Sklepy obu szyldów Grupy poprzez radiowęzeł przypominają klientom o konieczności zachowywania bezpiecznej odległości oraz zachęcają do korzystania z płatności bezgotówkowych. Zasady bezpieczeństwa są wywieszone przy wejściu do sklepów.

 DZIAŁANIA OCHRONNE W CENTRALI GRUPY MUSZKIETERÓW W SWADZIMIU

Szereg działań ochronnych zostało również podjętych wobec osób zatrudnionych w centrali Grupy Muszkieterów w Swadzimiu oraz w magazynach logistycznych. W każdym możliwym przypadku Muszkieterowie zachęcają do podjęcia pracy zdalnej, dotyczy to zarówno pracowników biurowych, jak i administracyjnych zatrudnionych w części magazynowej. Większość pracowników już pracuje zdalnie – Grupa domówiła znaczną ilość laptopów, aby zwiększyć liczbę pracowników wykonujących pracę zdalną. W innych przypadkach menadżerowie ustalają odpowiednie rotacje w zespołach i rozpraszają pracowników na większych odległościach. Inne działania ochronne to zamknięcie kantyny, zrezygnowanie z wizyt przedstawicieli handlowych i zewnętrznych gości w biurowcu oraz w sklepach, a także prowadzenie rekrutacji online. Zwiększona została również częstotliwość dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń, zainstalowano podajniki płynu i rozdano maseczki pracownikom. Muszkieterowie przygotowali także w swoich wewnętrznych intranetach dla centrali oraz sklepów zakładki, gdzie publikują kluczowe instrukcje, materiały do pobrania dla klientów oraz komunikaty skierowane do wszystkich pracowników.

Dziękujemy właścicielom sklepów Intermarché i Bricomarché oraz ich pracownikom, a także pracownikom centrali i magazynów logistycznych w Swadzimiu i Mysłowicach oraz
6 składów budowlanych Bricomarché w całym kraju za niesamowite zaangażowanie i ciężką pracę. Jednocześnie dziękujemy dostawcom oraz wszystkim partnerom biznesowym, którzy współpracują z Grupą Muszkieterów za wsparcie i realizowanie dostaw do naszych sklepów.

Dodano: 20 marca 2020
Podziel się na: