Grupa Muszkieterów i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
inwestują w rozwój kadr dla sektora handlowego

Grupa Muszkieterów i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
inwestują w rozwój kadr dla sektora handlowego

GRUPA MUSZKIETERÓW I UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
INWESTUJĄ W ROZWÓJ KADR DLA SEKTORA HANDLOWEGO

Sektor handlowy jest obecnie jednym z głównym motorów rozwoju polskiej gospodarki, odpowiadając za niemal dwa miliony miejsc pracy. Wraz z rozkwitem branży handlowej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. W odpowiedzi na tę potrzebę rynku, Grupa Muszkieterów, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, stworzyła cykl wykładów otwartych pt. „Nowoczesne metody zarządzania w handlu”. Pierwsza edycja projektu, zakończona 8 czerwca 2016 r., zaangażowała ponad 400 studentów.

„Nowoczesne metody zarządzania w handlu” to autorski program edukacyjny realizowany przez Grupę Muszkieterów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Celem projektu było przygotowanie studentów do swobodnego poruszania się w branży handlowej oraz do podjęcia pracy w tym obszarze.

Dzięki spotkaniom z ekspertami Grupy Muszkieterów – doświadczonymi praktykami, uczestnicy wykładów zdobyli cenną widzę i umiejętności m.in. z zakresu logistyki, category management, marketingu, negocjacji, e-commerce, Public Relations oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. W każdych zajęciach uczestniczyło średnio blisko 200 osób, w tym ponad 150 pojawiło się na przynajmniej sześciu z ośmiu zorganizowanych wykładów.
– Zetknięcie studentów z praktycznym wymiarem wiedzy zdobywanej na uczelni, to bardzo skuteczna metoda wsparcia młodych ludzi w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Projekt Grupy Muszkieterów tworzy pomost między sferą nauki i biznesu – to ważny trend, który warto wspierać – powiedział prof. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Program wykładów został zaplanowany tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z handlem.

– Sektor handlowy daje dziś w Polsce zatrudnienie niemal dwóm milionom osób, a zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowaną kadrę wzrasta wraz z dynamicznym rozwojem branży. Misją Grupy Muszkieterów jest przede wszystkim inwestowanie w człowieka -jesteśmy przekonani, że to najlepsza metoda rozwijania przedsiębiorczości oraz wspierania gospodarki, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym – dodaje Philippe Jammes, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.
W ramach zakończonego 8 czerwca 2016 r. programu, studenci mogli wziąć udział łącznie w ośmiu wykładach otwartych. Osoby, które wykazały się największym zaangażowaniem w projekt tj. uczestniczyły przynajmniej w 75% spotkań, otrzymały certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Grupę Muszkieterów i UEP oraz zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji na 3-miesięczny płatny staż w centrali Grupy w wybranym przez siebie dziale.

Dodatkowych informacji udzielają:
dr Bartłomiej Pierański
Koordynator wykładów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
tel.: 61 856 91 16
e-mail: bartlomiej.pieranski@ue.poznan.pl
Eliza Orepiuk-Szymura
Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji ITM Polska sp. z o.o.
tel.: 61 665 12 09
e-mail: eorepiuk@mousquetaires.com

Informacje o partnerach
Grupa Muszkieterów
Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 280 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 360 supermarketów Intermarché i Bricomarché. W Centrali Grupy w Poznaniu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie ponad 15 tys. osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 1926 r. nieustannie rozwija wszelakie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych oraz nieustanną rozbudowę infrastruktury badawczej. Uczelnia przewodniczy również licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który od lat utrzymuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pozwala na skuteczne podejmowanie przez studentów i absolwentów wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. Innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych na UEP potwierdzają liczne uczelniane rankingi oraz osiągnięcia studentów i pracowników Uczelni. Poza dydaktyką, Uniwersytet dba o rozwój współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Dodano: 09 czerwca 2016
Podziel się na: