FOB WYRÓŻNIŁ DOBRE PRAKTYKI GRUPY MUSZKIETERÓW

FOB WYRÓŻNIŁ DOBRE PRAKTYKI GRUPY MUSZKIETERÓW

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, stanowiący zbiór najważniejszych projektów CSR z minionego roku. Premiera raportu za rok 2017 miała miejsce podczas 7. edycji Targów CSR, które odbyły się 12 kwietnia br. W publikacji zostały wyróżnione 3 praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju realizowane przez Grupę Muszkieterów w Polsce.

Od ponad 20 lat Grupa Muszkieterów silnie angażuje się w akcje prospołeczne, co wynika ze strategii i misji firmy. Muszkieterowie są bowiem częścią lokalnych społeczności, a jedną z kluczowych wartości przyświecających ich działalności jest gotowość do pracy na rzecz mieszkańców regionów, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché..

Dobre praktyki Grupy Muszkieterów

Grupa Muszkieterów chętnie podejmuje długofalowe inicjatywy służące rozwojowi społeczności lokalnych. Dwa najważniejsze projekty CSR Grupy są realizowane  nieprzerwanie od 11 lat. Są to akcje „Zbieramy krew dla Polski” i „Muszkieterowie dla Polek”. Właśnie te flagowe projekty Grupy Muszkieterów zostały wymienione w opublikowanym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Zbieramy krew dla Polski” jest akcją organizowaną we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, a jej celem jest organizowanie zbiórek krwi w całej Polsce oraz promowanie idei honorowego krwiodawstwa. W okresie od maja do września na parkingach supermarketów Intermarché i Bricomarché pojawiają się ambulanse Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby umożliwić klientom sieci i okolicznym mieszkańcom oddanie krwi na rzecz potrzebujących. Od 2008 roku, kiedy akcja wystartowała, udało się zebrać blisko 15 000 litrów krwi.

„Muszkieterowie dla Polek” to kolejny projekt adresowany do lokalnej społeczności – w tym wypadku do kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życiem, które w ramach akcji mogą wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Są one przeprowadzane w mobilnych gabinetach na parkingach sklepów Intermarché i Bricomarché w 3 województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. Założeniem projektu jest uświadomienie Polkom, jak ważną rolę w walce o zdrowie odgrywa odpowiednia profilaktyka raka piersi. W ciągu 10 lat realizowania akcji udało się przebadać ponad 50 tysięcy mieszkanek naszego kraju.

Grupa Muszkieterów od wielu lat włącza rozwiązania społecznie odpowiedzialne w strategię biznesową. Systematycznie orgaznizowane zbiórki krwi czy bezpłatne badania mammograficzne dla Pań są tego najlepszymi przykładami. Cieszę się, że te akcje odbywają się już kolejny rok z rzędu, a także że ponownie znalazły uznanie w oczach członków Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To dla nas ogromne wyróżnienie i zachęta do wytężonej pracy na rzecz lokalnych społeczności mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Inicjatywy Grupy Muszkieterów na rzecz dzieci

Wartą wyróżnienia praktyką CSR, według najnowszego raportu FOB, jest też akcja „Wakacje z Muszkieterami” organizowana przez Fundację Muszkieterów. W jej ramach dzieci w wieku od 8 do 14 lat, które pochodzą z niezamożnych rodzin lub wychowują się w domach dziecka i osiągają bardzo dobre wyniki edukacyjne, mogą bezpłatnie wyjechać na wakacje. Wyjazdy takie uwzględniają szereg dodatkowych atrakcji, a ich zorganizowanie jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché. Jak dotychczas, odbyły się 2 edycje akcji, w wyniku których blisko 2 tysiące dzieci z całej Polski skorzystało z darmowego wakacyjnego wypoczynku.

W tę inicjatywę Grupy Muszkieterów zaangażowały się również ważne osobistości – patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda, a jego ambasadorką została znana florecistka Sylwia Gruchała.

Inną społeczną kampanią Fundacji Muszkieterów skierowaną do dzieci jest inicjatywa „Place zabaw – Muszkieterowie”. W jej ramach w miejscowościach, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché, są budowane bezpieczne i nowoczesne place zabaw dla najmłodszych. Akcje są prowadzone przy wsparciu władz lokalnych, które przygotowują teren pod plac zabaw, natomiast koszt zakupu i montażu certyfikowanych zestawów zabawkowych pokrywają Muszkieterowie. Do tej pory, na terenie całego kraju, wybudowano ponad 136 takich placów zabaw.

Zaangażowanie Grupy w zrównoważony rozwój

Działania podejmowane przez polskich Muszkieterów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu są wyrazem zaangażowania się na poziomie lokalnym we wspólną strategię zrównoważonego rozwoju. W ostatnim czasie Grupa Muszkieterów, działająca w czterech europejskich krajach: Francji, Belgii, Portugalii i Polsce, opublikowała raport ze swoich działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w 2016 roku. Opisuje w nim inicjatywy realizowane przez poszczególne kraje na rzecz lokalnych społeczności.

W plan działań Grupy Muszkieterów w Polsce wpisują się nie tylko liczne akcje społeczne, lecz także inicjatywy służące trosce o środowisko naturalne. Sklepy należące do sieci wdrażają plan efektywności energetycznej, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii o 30 proc. do 2020 r. w stosunku do 2014 r. oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 10 proc. do 2020 r.

Raport jest dostępny TUTAJ

Rosnące zainteresowanie akcjami CSR w Polsce

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest publikowany co roku. Tegoroczne wydanie jest już 16. zestawieniem dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Tym razem autorzy publikacji wyróżnili aż 1 190 przykładów wartościowych inicjatyw CSR. W porównaniu z zeszłorocznym raportem jest to o ponad 300 praktyk więcej. Świadczy to o rosnącej świadomości znaczenia rozwiązań CSR podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa i ich coraz większej skali.

Dodano: 23 kwietnia 2018
Podziel się na: