BLISKO CO CZWARTY BADANY POLAK ZACZĄŁ ROZWAŻAĆ PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY POD WPŁYWEM PANDEMII – WYNIKA Z RAPORTU MUSZKIETERÓW

BLISKO CO CZWARTY BADANY POLAK ZACZĄŁ ROZWAŻAĆ PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY POD WPŁYWEM PANDEMII – WYNIKA Z RAPORTU MUSZKIETERÓW

Z okazji trwającego właśnie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Grupa Muszkieterów publikuje wyniki raportu „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?”, sprawdzającego poziom przedsiębiorczości wśród Polaków w grupie wiekowej od 25 do 50 lat. Polacy objęci badaniem przedsiębiorczość kojarzą głównie z zaradnością, umiejętnością radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach oraz prowadzeniem własnego biznesu. 32 proc. z nich deklaruje bycie przedsiębiorczym, a ponad 50 proc. wskazuje, że mogliby prowadzić własną firmę. Co ciekawe, badanie pokazuje również wpływ COVID-19 na życie zawodowe ankietowanych – blisko co czwarty z nich zaczął rozważać prowadzenie własnej działalności gospodarczej wskutek pandemii.

Co dla badanych oznacza „przedsiębiorczość”?

Jak wynika z raportu, większość respondentów przedsiębiorczość utożsamia z zaradnością oraz umiejętnością radzenia sobie w różnych, często trudnych sytuacjach. Osoba przedsiębiorcza to osoba odważna, pomysłowa i charyzmatyczna, która nie boi się podejmować ryzyka. Wśród skojarzeń związanych z przedsiębiorczością dominują także te dotyczące prowadzenia własnej firmy i zarabiania pieniędzy. Spośród Polaków objętych badaniem bycie przedsiębiorczym potwierdza 32 proc., z czego największy odsetek to osoby z najmłodszej grupy, od 25 do 35 lat.

Czy chcemy prowadzić własny biznes?

Mimo iż bycie przedsiębiorczym deklaruje mniej niż 1/3 badanych, znacznie większa grupa wyobraża sobie prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nawet ponad połowa ankietowanych potwierdza, że byłaby w stanie prowadzić firmę na własną rękę. Zarządzania biznesem nie obawiają się głównie mężczyźni, badani z młodszych segmentów wiekowych oraz mieszkańcy największych miast.

Znacząca większość uczestników badania wskazała, że prowadzenie własnej działalności jest trudne (82 proc.). Rozwijaniu własnej firmy nie sprzyjają biurokracja oraz skomplikowane przepisy. W odczuciu części respondentów wiąże się to również z dużym ryzykiem i odpowiedzialnością. Co ciekawe, przeciwnego zdania są w większości osoby, które mają już doświadczenie w tym zakresie i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów płyną bardzo ciekawe wnioski. Na pytanie czy ankietowani kiedykolwiek rozważali założenie własnej firmy, blisko 70 proc. z nich odpowiedziało twierdząco. Z jednej strony widzimy, że zainteresowanie prowadzeniem biznesu na własny rachunek jest duże, z drugiej jednak wiąże się z dużymi obawami. Osoby objęte badaniem zdają sobie sprawę z czekających na przedsiębiorców wyzwań, które mogą stanowić barierę w uruchomieniu własnego biznesu. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest model współpracy oparty o franczyzę, która zapewnia wsparcie i know-how – mówi Bartłomiej Tarłowski, Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów.

Gdzie chcemy szukać środków na start?

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej ankietowani najchętniej sięgaliby po wsparcie systemowe i dofinansowania z urzędu pracy (63,5 proc.). Blisko połowa badanych opierałaby się na własnych oszczędnościach, a tylko 1/4 skorzystałaby ze wsparcia banku.

Jaki wpływ na życie zawodowe ankietowanych miała pandemia?

35 proc. Polaków objętych badaniem potwierdza, że pandemia wywarła wpływ na ich życie zawodowe. Różnice w odpowiedziach widoczne są w różnych grupach demograficznych – wpływ koronawirusa na sferę zawodową deklarują głównie kobiety, osoby młode i mieszkańcy największych miast. Co istotne, blisko co czwarty badany Polak zaczął rozważać start w biznesie na własną ręką wskutek pandemii.

O zainteresowaniu prowadzeniem własnej działalności świadczą nie tylko wyniki przeprowadzonego przez nas badania, ale również rosnąca liczba kandydatów, którzy zamierzają uruchomić własne przedsiębiorstwo pod marką Intermarché oraz Bricomarché. W tym roku do grona franczyzobiorców Grupy Muszkieterów dołączy 15 kandydatów. Nasz model współpracy pomaga polskim przedsiębiorcom w rozwijaniu kompetencji oraz wyposaża ich w odpowiednie narzędzia, jednocześnie gwarantując im dużą swobodę w zarządzaniu biznesem podsumowuje Bartłomiej Tarłowski.

O raporcie

Raport „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” został przygotowany na zlecenie Grupy Muszkieterów przez Havas Media w październiku 2021 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie osób w grupie wiekowej 25-50 lat (CAWI, N=1024).

Dodano: 09 listopada 2021
Podziel się na: