Backgrounder CSR Grupy Muszkieterów 2022

Backgrounder CSR Grupy Muszkieterów 2022

DZIAŁALNOŚĆ PROSPOŁECZNA GRUPY MUSZKIETERÓW

Działalność prospołeczna wpisana jest na stałe w strategię realizowaną przez Grupę Muszkieterów. Każdy przedsiębiorca przystępujący do Grupy akceptuje Kartę Muszkietera stanowiącą spis zasad i wartości, wśród których znajduje się m.in. gotowość do prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnych. Wstępując zatem do zrzeszenia nowy przedsiębiorca deklaruje chęć niesienia pomocy potrzebującym i wspierania lokalnej społeczności. Myślą przewodnią Karty Muszkieterów jest cytat autorstwa Jeana Bodina, francuskiego prawnika i filozofa epoki odrodzenia – „Nie ma większego bogactwa niż człowiek”. Zasada ta przyświeca wszystkim działaniom dobroczynnym podejmowanym przez Grupę Muszkieterów. Znajomość ludzi, wśród których żyją i pracują, pozwala Muszkieterom – właścicielom supermarketów Intermarché i Bricomarché, odpowiadać na potrzeby ich „sąsiadów” oraz dotrzeć z pomocą do osób potrzebujących wsparcia. Do tej pory Grupa Muszkieterów przeznaczyła na cele społeczne około 19 000 000 złotych.

Muszkieterowie prowadzą działalność na rzecz społeczności lokalnych m.in. poprzez aktywności podejmowane przez Fundację Muszkieterów.

NAJWAŻNIEJSZE AKCJE PROSPOŁECZNE GRUPY MUSZKIETERÓW

Ø Muszkieterowie dla Polek – celem tej kampanii edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia jest zachęcenie kobiet, w szczególności z niewielkich miejscowości, do profilaktyki raka piersi: regularnych konsultacji specjalistycznych oraz samobadania się. Polki mają również okazję do skorzystania z bezpłatnej mammografii. Badania można wykonać w podstawionych mammobusach przed supermarketami Intermarché oraz Bricomarché. Od początku istnienia akcji, tj. od 2008 roku, z badań skorzystało około 72 000 Polek w różnym wieku.

Ø Zbiórki żywności – Grupa Muszkieterów od lat wspiera Banki Żywności. W wybranych supermarketach sieci Intermarché, w ramach akcji odbywają się zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących, najczęściej w formie Wielkanocnej i Świątecznej Zbiórki Żywności.

Ø Defibrylatory – Grupa Muszkieterów posiada w swojej centrali w Swadzimiu k. Poznania automatyczne defibrylatory zewnętrzne, których zadaniem jest przywrócenie akcji serca po wystąpieniu jego nagłego zatrzymania. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu jego obsługi oraz udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz zakrojonych na szeroką skalę akcji wielu Muszkieterów stale wspomaga wybrane cele dobroczynne we własnych regionach.

FUNDACJA MUSZKIETERÓW

W 2002 roku polscy Muszkieterowie, idąc za przykładem swoich francuskich kolegów, powołali do życia Fundację Muszkieterów, której jedną z podstawowych zasad jest wspieranie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkami Fundacji są wszyscy przedsiębiorcy należący do Grupy. Zgodnie z wartościami Muszkieterów dotyczącymi dzielenia się zyskami z potrzebującymi Fundacja podejmuje na co dzień liczne inicjatywy dobroczynne i akcje społeczne w miejscowościach, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché, pomagając osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, przede wszystkim dzieciom.

NAJWAŻNIEJSZE AKCJE PROSPOŁECZNE FUNDACJI MUSZKIETERÓW

Ø Place Zabaw Muszkieterowie – założeniem prowadzonej od 2008 roku kampanii Fundacji Muszkieterów jest stworzenie bezpiecznych, nowoczesnych i kolorowych placów zabaw, których w Polsce wciąż brakuje. Muszkieterowie pokrywają koszty zakupu oraz montażu zestawów zabawowych dla każdego z placów zabaw. Akcja prowadzona jest przy wsparciu władz lokalnych, które wyznaczają i przygotowują teren, na którym budowane są place zabaw. W ramach kampanii prowadzony był również ogólnopolski plebiscyt SMS-owy „Zagłosuj na swoje miasto”. Polegał on na głosowaniu przez mieszkańców miejscowości, w których znajdowały się supermarkety Intermarché i Bricomarché na dodatkowe lokalizacje placów zabaw.

Od początku kampanii Muszkieterowie ufundowali 139 placów zabaw, których łączny koszt wyniósł ponad 3 700 000 złotych. Grupa Muszkieterów planuje wybudować place zabaw we wszystkich miejscowościach, w których znajdują się supermarkety Intermarché i Bricomarché.

Ø Wakacje z Muszkieterami – kolejna inicjatywa skierowana dla najmłodszych, ambitnych dzieci, pochodzących z rodzin niezamożnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki działaniom Fundacji dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą spędzić niezapomniane wakacje poza domem. W ciągu 4 edycji akcji na wakacje wyjechało 3 550 dzieci z całej Polski. W trakcie turnusów kolonijnych dzieci zgłębiają tajniki szermierki (za sprawą ambasadorek akcji – szermierek z Klubu Uczelnianego AZS UAM w Poznaniu, jest to kontynuacja wieloletniej tradycji wspierania tego sportu przez Grupę Muszkieterów), biorą udział w licznych wycieczkach i pokazach, a także zapoznają się z Kodeksem Muszkietera i przyswajają jego wartości.

Ø Muszkieterowie z pomocą – w odpowiedzi na pandemię COVID-19 Fundacja Muszkieterów wsparła podopiecznych 20 instytucji – głównie domów pomocy społecznej, ale także m.in. hospicjum czy zakładu opiekuńczo-leczniczego – zlokalizowanych w 11 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim). Przekazano łącznie 6 000 masek ochronnych, 400 przyłbic, 20 000 rękawic jednorazowych, 1 000 litrów płynu do dezynfekcji, a także około 7 000 sztuk środków czystości, takich jak m.in. odświeżacze powietrza, neutralizatory zapachów, płyny uniwersalne, do łazienki, naczyń czy szyb. Całościowe wsparcie Fundacji Muszkieterów na rzecz potrzebujących w ramach tej akcji wyniosło 100 tysięcy złotych.

Ø Turniej Muszkieterów – inicjatywa właścicieli sklepów, dzięki której młodzi piłkarze z miast, w których zlokalizowane są sklepy Intermarché i Bricomarché, mogą wziąć udział w profesjonalnie przygotowanym turnieju piłki nożnej. Wydarzeniu przyświeca idea promocji zdrowego stylu życia i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz gry fair play. Turniej Muszkieterów jest wyjątkowym wydarzeniem, w które chętnie angażują się lokalne władze.

WYRÓŻNIENIA DLA GRUPY MUSZKIETERÓW ZA DOBROCZYNNOŚĆ

Grupa Muszkieterów i Fundacja Muszkieterów są regularnie wyróżniane w rankingach i zestawieniach najlepszych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2021 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wyróżniło dwie kampanie prowadzone przez Grupę Muszkieterów i Fundację Muszkieterów w 2020 roku. Grupa Muszkieterów została doceniona za kampanię „Muszkieterowie dla Polek”, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie profilaktyki nowotworów piersi i promocji badań mammograficznych. Z kolei Fundacja Muszkieterów, która od lat stawia sobie za cel pomoc osobom dotkniętym wykluczeniem, w 2020 roku skupiła się na wsparciu rzeczowym

20 najbardziej potrzebujących instytucji w swojej najbliższej okolicy. Dodatkowo w 2021 r. Grupa Muszkieterów ponownie znalazła się w gronie laureatów „Listków CSR Polityki”. Muszkieterowie otrzymali Biały Listek CSR i zostali docenieni za całokształt działalności społecznej oraz wyróżnieni za dobrą praktykę wieloletniej kampanii „Muszkieterowie dla Polek”.

 

 

Dodano: 24 lutego 2022
Podziel się na: