GRUPA MUSZKIETERÓW I UEP INWESTUJĄ W ROZWÓJ KADR DLA SEKTORA HANDLOWEGO

GRUPA MUSZKIETERÓW I UEP INWESTUJĄ W ROZWÓJ KADR DLA SEKTORA HANDLOWEGO

Sektor handlowy jest obecnie jednym z głównym motorów rozwoju polskiej gospodarki, odpowiadając za niemal dwa miliony miejsc pracy. Wraz z rozkwitem branży handlowej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. W odpowiedzi na tę potrzebę rynku, Grupa Muszkieterów, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, stworzyła cykl wykładów otwartych pt. „Nowoczesne metody zarządzania w handlu”. Pierwsza edycja projektu, zakończona 8 czerwca 2016 r., zaangażowała ponad 400 studentów.

„Nowoczesne metody zarządzania w handlu” to autorski program edukacyjny realizowany przez Grupę Muszkieterów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Celem projektu było przygotowanie studentów do swobodnego poruszania się w branży handlowej oraz do podjęcia pracy w tym obszarze.

Dzięki spotkaniom z ekspertami Grupy Muszkieterów – doświadczonymi praktykami, uczestnicy wykładów zdobyli cenną widzę i umiejętności m.in. z zakresu logistyki, category management, marketingu, negocjacji, e-commerce, Public Relations oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. W każdych zajęciach uczestniczyło średnio blisko 200 osób, w tym ponad 150 pojawiło się na przynajmniej sześciu z ośmiu zorganizowanych wykładów.

Zetknięcie studentów z praktycznym wymiarem wiedzy zdobywanej na uczelni, to bardzo skuteczna metoda wsparcia młodych ludzi w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Projekt Grupy Muszkieterów tworzy pomost między sferą nauki i biznesu – to ważny trend, który warto wspieraćpowiedział prof. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Program wykładów został zaplanowany tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z handlem.

Sektor handlowy daje dziś w Polsce zatrudnienie niemal dwóm milionom osób, a zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowaną kadrę wzrasta wraz z dynamicznym rozwojem branży. Misją Grupy Muszkieterów jest przede wszystkim inwestowanie w człowieka – jesteśmy przekonani, że to najlepsza metoda rozwijania przedsiębiorczości oraz wspierania gospodarki, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowymdodaje Philippe Jammes, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

W ramach zakończonego 8 czerwca 2016 r. programu, studenci mogli wziąć udział łącznie w ośmiu wykładach otwartych. Osoby, które wykazały się największym zaangażowaniem w projekt tj. uczestniczyły przynajmniej w 75% spotkań, otrzymały certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Grupę Muszkieterów i UEP oraz zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji na 3-miesięczny płatny staż w centrali Grupy w wybranym przez siebie dziale.

Dodano: 22 grudnia 2016
Podziel się na: