Etapy współpracy

Etap 1
Złożenie oferty
Oferty przyjmujemy telefonicznie, pisemnie, drogą mailową, a także za pośrednictwem formularza on-line na stronie www.muszkieterowie.pl

W każdym wypadku należy podać następujące informacje:

  • adres nieruchomości
  • wielkość działki/lokalu
  • przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
  • mapa lokalizacji
  • decyzje i pozwolenia

Na tym etapie oferent informowany jest o przyjęciu propozycji wraz z informacją o dalszych krokach.

Etap 2
Analiza oferty
Menadżerowie ds. pozyskiwania terenów obecnie w 4 regionach Polski dokonują analizy przesłanej oferty. Badają atrakcyjność lokalizacji, komplementują dokumentację oraz przygotowują badania rynku.

Etap 3
Odpowiedź na ofertę
Każda lokalizacja rozpatrywana jest szczegółowo, a każdy oferent otrzymuje odpowiedź.

Etap 4
Podpisanie umowy
Jeśli lokalizacja spełnia wszystkie postawione przez Grupę Muszkieterów wymagania, a strony porozumieją się co do wyceny lokalizacji, obiektu bądź wysokości czynszu, podpisywana jest umowa, która wieńczy cały proces.

Przystępując do współpracy z Grupą Muszkieterów gwarantujemy:

  • kooperację z jednym z największych podmiotów w Europie, zajmujących się handlem wielkopowierzchniowym.
  • partnerstwo z firmą, dla której ekspansja na polskim rynku stanowi priorytet.
  • współpracę z podmiotem, który ma zapewnione finansowanie rozwoju.

 

Złóż ofertę on-line

Additional information